PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vodní záchranář - PPLS057
Anglický název: Water rescuer
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (28)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Tomáš Miler
Patří mezi: APTV prez. bc. 2.r. vol.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
Prerekvizity : PPLS092, PPLS093
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (29.08.2008)
Předmět poskytuje základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti vodního záchranářství. Získané kompetence opravňují k získání základní záchranářské kvalifikace.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (08.09.2016)

MILER, T. et al. Prevence, bezpečnost a záchrana u vody: bazény, koupaliště a aquaparky. 1. vyd. Praha : Ondřej Falešník - FALON pro Českou školu záchrany tonoucích s.r.o., 2016 243 s. ISBN 978-80-87432-20-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (14.10.2010)

Požadavky k udělení kreditu:

a) aktivní účast na přímé výuce ze 75% (50% účast ve vodě)

b) teoretické prověření znalostí - Test

c) praktické prověření z předmětových skupin:

Záchrana tonoucích

Osobní zásah

  • 200 m tažení tonoucího. Lze střídat způsoby, "tonoucí" se

nesmí žádnou částí těla

dotknout dna bazénu

  • 2 techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání

tonoucího

  • 2 techniky obrany plavčíka
  • vynášení tonoucího z hlubokého bazénu jedním zachráncem

(bez opory).

Pomůcky

  • záchranná akce s pásem. Zachránce provádí záchranu pomocí

pásu po uplavání

minimálně 23 m. Způsob provedení záchrany volí podle polohy

tonoucího. Po úplné

stabilizaci tonoucího obličejem nahoru, provádí simulaci

resuscitace s komentářem.

Akci provádí do doby přerušení ze strany vyučujícího

Potápění

  • 100 m plavání se základní potápěčskou výstrojí s podplaváním

čtyř 2 metrových pásem, v čase do 1:20/1:30, bez doteku drah vymezující pásmo

  • vylévání vody z masky. Zkoušený skáče do vody s maskou v

ruce.

  • 100 m tažení tonoucího s ploutvemi. Lze střídat způsoby,

"tonoucí" se nesmí žádnou částí těla dotknout dna bazénu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (14.10.2010)

Obsah výuky:

Přednášky:

Historie a současný stav vodního záchranářství v Českých zemích

Vzdělávací programy

Prevence I.

Taktika záchranáře I.

Záchrana tonoucích

Základy hydrologie pro vodní záchranáře

Využití základní potápěčské výstroje v práci záchranáře

Poranění páteře ve vodě

Záchranářský sport

Exkurze

Cvičení:

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích

Osobní zásah I.

Využití základní potápěčské výstroje při záchraně

Poranění páteře ve vodě

Plnění zápočtových požadavků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK