PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Plavání I - PPLS051
Anglický název: Swimming I
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Gabriela Břečková
Mgr. Jitka Pokorná
Je záměnnost pro: PPLS092, PPLS102
Anotace -
Poslední úprava: TAJ (18.12.2006)
Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí technik plavání kraul, prsa, znak, základů techniky motýlek, plaveckých obrátek a startů v souladu s pravidly sportovního plavání.
Literatura
Poslední úprava: TAJ (18.12.2006)

Povinná:

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.

2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

3. Pravidla plavání a dálkového plavání. 1.vyd. Praha : Český svaz plaveckých sportů, 2002. http://plavani.cstv.cz.

4. MILER, T. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. 2.vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s.

Sylabus
Poslední úprava: TAJ (18.12.2006)

Semináře, cvičení

1. - 2. Úvod do předmětu, diagnostika plaveckých dovedností

3. - 4. Adaptace na vodní prostředí

5. - 9. Technika kraul, obrátky

10. - 14. Technika prsa, obrátka

15. - 18. Technika znak, obrátky

19. - 20. Technika motýlek - delfínové vlnění

21. - 22. Startovní skok z bloku, startovní skok z vody,

23. - 25. Základy sebezáchrany a záchrany tonoucího

26. - 28. Plavání v kondičních a zdravotních programech

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na přímé výuce z 80% (60% praktické účasti)
  • 50 m prsa prezentovanou technikou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 200m technika kraul (s pádem vzad)
  • 25 m znak - dolní končetiny
  • vědomostní test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK