PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Plavání I - PPLS039
Anglický název: Swimming I
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Jitka Pokorná
Je záměnnost pro: PPLS092, PPLS102
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (01.09.2008)
Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zvládnutí techniky plavání kraul, prsa, znak, motýlek, plaveckých obtrátek a startů v souladu s pravidly sportovního plavání
Literatura
Poslední úprava: TAJ (01.03.2006)

Povinná:

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.

2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

3. Pravidla plavání a dálkového plavání. 1.vyd. Praha : Český svaz plaveckých sportů, 2002. http://plavani.cstv.cz.

4. MILER, T. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. 2.vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (01.09.2008)

Semináře, cvičení

Úvod do předmětu, diagnostika plaveckcýh dovedností

Základní plavecké dovednosti

Technika kraul, startovní skok, kraulové obrátky

Technika prsa, prsařská obrátka

Technika znak, znakový start, znakové obrátky

Technika motýlek

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na přímé výuce z 75% (50% praktické účasti)
  • 50 m prsa prezentovanou technikou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 200m kraulovou technikou (s pádem vzad)
  • 25 m znak - dolní končetiny
  • 25 m motýlek
  • vědomostní test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK