PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní plavání - PPLS035
Anglický název: Sport Swimming
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Prerekvizity : PPLS092, PPLS093
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (20.05.2008)
Předmět obsahuje program kondičního plavání pro rozvoj plavecké zdatnosti a poskytuje teoretické i praktické vzdělání v oblasti organizace a rozhodování při plaveckých soutěžích.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. (29.08.2008)

Povinná:

1. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada

Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

2. Pravidla plavání a dálkového plavání. 1.vyd. Praha : Český

svaz plaveckých sportů, 2002. dostupné z: http://plavani.cstv.cz.

3. Pravidla a soutěžní řád zimního plavání. 1.vyd. Praha : Český

svaz plaveckých sportů, 2000. dostupné z: http://plavani.cstv.cz

4. BĚLOHLÁVEK, J., HOFER, Z. Organizace a rozhodování

plaveckých závodů. Praha : Karolinum, 1997. 72 s. ISBN 80-

7184-373-3.

Doporučená:

1. RICHARDS, RJ. Coaching Swimming - an introductory manual. 1.

vyd. Australian Swimming Inc., 1996. 180 s. ISBN 0-646-29777-

5.

2. MAGLISHO, EW. Swimming fastest. 1.vyd. Champaign (IL):

Human Kinetics, 2003. 791 s. ISBN 0-7360-3180-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (22.11.2010)

Požadavky na zápočet:

aktivní účast na přímé výuce z 85 %

seminární práce - kondiční program v plavání, propozice plaveckých

závodů

teoretický test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (13.10.2010)

Obsah výuky:

Semináře a cvičení

Zásady kondičních programů v plavání, formy a metody

Tréninkové jednotky aerobního zatížení

Tréninkové jednotky anaerobního zatížení

Neplavecké kondiční zatížení ve vodě

Pravidla v plavání

Rozhodování plaveckých závodů, dokumenty

Organizace plaveckých závodů

Pravidla a soutěžní řád dálkového plavání a zimního plavání

Praxe rozhodování při plaveckých závodech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK