PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pohybový trénink ve vodě - PPLS020
Anglický název: Movement water training
Zajišťuje: Plavecké sporty (51-600500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jitka Pokorná
Vyučující: Mgr. Kristýna Hubená, Ph.D.
Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Prerekvizity : PPLS092, PPLS093
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (13.03.2015)
Předmět je zaměřen na teoretické a praktické zázemí pro realizaci pohybového tréninku ve vodě s cílem ovlivňovat tělesnou zdatnost pro různé skupiny populace, různými pohybovými aktivitami ve vodě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (13.03.2015)

Povinná:

ČECHOVSKÁ, I., JURÁK, D., POKORNÁ, J. Plavání: pohybový trénink ve vodě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 89 s. ISBN 978-80-246-1948-4.

ČECHOVSKÁ, I., BRTNÍK, T., KRAMPEROVÁ, V. Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II: Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného dne 18. září 2014 v Praze. Praha: UK FTVS, katedra plaveckých sportů, 2014, 129 s. ISBN 978-80-87647-18-9.

HOUDOVÁ, V., ČECHOVSKÁ, I. Srdeční frekvence jako indikátor pohybového zatížení ve vodě. Česká kinantropologie. Vol 16, No 3 (2012). s. 11-25.

POKORNÁ, J., PESLOVÁ, E. (Eds.) Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. Sborník z konference konané v Praze dne 1. 12. 2011. Praha : UK FTVS, KPS, 2011. s. 174. ISBN 978-80-86317-89-POKORNÁ, Jitka. Problematika plavání a plaveckých sportů V: sborník odborného semináře z 30.3.2006. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-86317-58-8.

Doporučená:

LUCERO, Blythe. Strength training for faster swimming. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport (UK), 2012, 163 s. ISBN 978-1-84126-339-7.

REISCHLE, Klaus, Markus BUCHNER, Klaus RUDOLPH a Niels BOUWS. SwimStars: Schwimmen lernen und Techniktraining optimieren ; das DSV-Schwimmhandbuch. 2., überarb. Aufl. Schorndorf: Hofmann, 2011, 129 s. ISBN 978-3-7780-6192-3.

HANNULA, Dick a Nort THORNTON. The swim coaching bible. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012, ix, 355 p. ISBN 978-0-7360-9408-5.

LUCERO, Blythe. Technique swim workouts. Maidenhead, [U.K.]: Meyer & Meyer Sport, 2009, 160 s. ISBN 978-1-84126-268-0.

MONTGOMERY, Jim a Mo CHAMBERS. Mastering swimming. Champaign, IL: Human Kinetics, 2009, xiv, 209 s. ISBN 978-0-7360-7453-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Peslová (13.03.2015)

Požadavky na zápočet, k udělení kreditu:

• aktivní účast na přímé výuce - 85 %

• pozitivně hodnocený teoretický výstup (prezentace).

• příprava pohybového tréninku na zadané téma

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Břečková (13.10.2010)

Přednášky a semináře:

1. Zásady pohybového tréninku ve vodě

2. Řízení zatěžování ve vodě

3. Organizace pohybového tréninku ve vodě, tréninkové metody

4. Pohybový trénink ve vodě zaměřený k rozvoji tělesné zdatnosti

5. Pohybový trénink ve vodě jako rekondice

6. Pohybový trénink ve vodě v regeneraci

7. Prezentace studentů rozvíjející výše uvedená témata.

Cvičení:

1. Řízení zatěžování ve vodě (využití sporttesterů ve vodě)

2. Tréninkové motivy pro rozvoj aerobní zdatnosti

3. Tréninkové motivy pro rozvoj svalové zdatnosti

4. Aqua-jogging v rekondičním programu

5. Aqua-gymnastika a aqua-strečink

6. Didaktické výstupy - realizace části lekce

7. Didaktické výstupy - realizace části lekce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK