Bioenergetika pohybových činností /AZ/ - PLSM058N
Anglický název: Bioenegetics of Locomotive Activities
Zajišťuje: Laboratoř sportovní motoriky (51-300900)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty širšího základu
Korekvizity : PLSM060N
Je korekvizitou pro: PBML005N, PKIN192N
Je záměnnost pro: PLSM059N
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Charakteristika: Seznámit posluchače s možností stanovení bioenergetické náročnosti pohybové činnosti jako výchozího nástroje pro hodnocení vztahu mezi intervencí a jejím efektem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače s možností stanovení bioenergetické náročnosti pohybové činnosti jako výchozího nástroje pro hodnocení vztahu mezi intervencí a jejím efektem.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Literatura:
BUNC, V. (1990). Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: UK.

McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (1996). Exercise physiology: energy nutrition, and human performace. Wiliams and Wilkins, Baltimore: Wiliams and Wilkins.

SPARROW, W.A. (ed), (2000) : Energetics of human aktivity. Champaign, Il: Human Kinetics.

Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986). Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill.

Shephard, R.J.: Aerobic fitness and health, Champaign: Human Kinetice, 1994.

Bunc, V.: Zdravotně orientovaná zdatnost a možnosti její kultivace na základní škole. Těl.Vých.Sport Mlád., 1998, 67, 7, s.2-10.

Bunc, V.: Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl.Vých.Sport Mlád., 1996, 62, 7, s.2-7.

Bouchard, C., Shephard, R.J., Stephens, T.: Physical aktivity, fitness and health. Champaign: Human Kinetice, 1994.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:
1. Úvod.

2. Pohyb - charakteristiky a druhy.

3. Náročnost pohybových činností.

4. Energie při pohybové činnosti, vztah energie - intenzita

5. Závislost na věku, trénovanosti a předchozí pohybové zkušenosti

6. Koeficient energetické náročnosti pohybové činnosti.

7. Energetická bilance pohybové činnosti, adaptace a energetická náročnost.

8. Mechanická účinnost pohybových činnosti.

9. Stanovení energetické náročnosti pohybových činností jako podklad pro řízení pohybového tréninku

10. Hodnocení v laboratoři

11. Hodnocení v terénu

12. Využití při návrhu pohybové intervence a stavby pohybového tréninku

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • 90% účasti a písemný elaborát