PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinické kolokvium I - PFYZ137
Anglický název: Clinical Colloquium I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Maršáková
Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Petra Reckziegelová
Mgr. Michaela Stupková
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: PFYZ232, PFYZ238, PFYZ135
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)
Výuka předmětu navazuje na průběžnou praktickou výuku v 1. a 2. semestru navazujícího magisterského studia. Cílem je prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti při komplexní práci s pacientem z pohledu fyzioterapeuta, dále potom diskutovat a prezentovat výsledky práce. Během výuky na klinických pracovištích všech typů studenti pracují s vybranými pacienty, provádějí komplexní ohodnocení a rozbor jejich potíží, dále potom komplexní vyšetření funkčního stavu jejich pohybového aparátu a navrhují plány léčby, jež v určeném časovém období aplikují, včetně průběžného hodnocení efektivity volených postupů. Zkušenosti získané z práce s pacienty jsou následně prezentovány a diskutovány. Důraz při výuce je kladen na komplexní přístup k pacientovi z pohledu fyzioterapeuta, na přístupy EBP (Evidence Based Physiotherapy) a na práci s dokumentací pacienta.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (19.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

 • prokazuje pokročilou znalost v práci se zdravotnickou dokumentací
 • prokazuje pokročilou znalost principů týmové práce a schopnost komunikace s ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost samostatného komplexního vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta v duchu EBM
 • prokazuje schopnost samostatné klinické úvahy nad pacientem
 • prokazuje schopnost samostatně navrhnout a aplikovat speciální fyzioterapeutické přístupy na základě provedeného komplexního vyšetření
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů v duchu EBM
 • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (15.10.2021)

Požadavky na zápočet:

 • v termínu prvního kola zápisu potvrdit garantovi předmětu svou připravenost předmět plnit
 • osobní účast na semináři BOZP a PO pro praktickou výuku s podpisem potřebných dokumentů
 • samostatné vedení fyzioterapeutické péče o pacienta se zaznamenáním průběhu s dodržením principů vedení zdravotnické dokumentace
 • prezentace kazuistiky dle termínu v SIS

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.10.2019)

Praktická výuka pod dohledem supervizora.

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (27.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3224

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK