PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ortopedická protetika - PFYZ045
Anglický název: Ortopaedic Prosthetics
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zdeněk Šolc
Vyučující: PaedDr. Zdeněk Šolc
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)
Cílem výuky předmětu je seznámit s protetickými pomůckami, které jsou nezbytnou součástí rehabilitační péče a umožňují náhrady funkcí, jež jsou nezbytné pro plnohodnotný život. Studenti získávají znalosti o pomůckách používaných v praxi, jejich výrobě, testování a užití. Součástí praktické výuky je demonstrace pomůcek s důrazem na jejich přednosti a nedostatky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (13.01.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • rozumí postavení a začlenění ortotiky - protetiky jako oboru v systému léčebné rehabilitace
  • prokazuje schopnost se orientovat v problematice protetických pomůcek, které jsou nezbytnou součástí rehabilitační péče a umožňují náhrady funkcí, jež jsou nezbytné pro plnohodnotný život
  • prokazují znalosti protetických pomůcek používaných v praxi, jejich výrobě, testování a užití

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

BEAM J. W. Orthopedic Taping, Wrapping, Bracing, and Padding. Philadelphia : F.A. Davis Company, 3rd Edition, 2017, ISBN-13: 978-0-8036-5848-6.

BROZMANOVÁ, B. a kol. Ortopedická protetika. Martin: Osveta, 1990. 478 s. ISBN 80-217-0133-1.

HADRABA, I. Protetika a ortotika : učební texty pro posluchače UK FTVS - obor rehabilitace. Praha: SPN, 1987.

LUSARDI, M. M., JORGE, M., NIELSEN, C. C. Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. 3. ed., Saunders 2012 ISBN-10: 9781437719369.

MAY B. J., LOCKARD M. A. Prosthetics & Orthotics in Clinical Practice. Philadelphia: F. A. Davis Company, 2012, ISBN-13: 978-0-8036-2257-9.

PFEIFFER, J., OBRDA, K., VOTAVA, J. Základy rehabilitace. Praha: SPN, 1991.

VOTAVA, J. Základy rehabilitace. Praha: Karolinum, 1997. 139 s. ISBN 80-7184-385-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (23.03.2023)

Požadavky na zápočet a na zkoušku:
- písemný test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)

Přednášky:

1. Přehled, dělení protetických pomůcek.

2. Indikace protetických pomůcek.

3. Statika a dynamika v ortopedické protetice.

4. Aktivní ovládání protetických pomůcek.

5. Sestavy protéz.

6. Sestavy ortéz.

7. Stavba a výroba protéz.

8. Stavba a výroba ortéz.

9. Vady stavby a hybnosti.

10. Výcvik v užívání protetických pomůcek - komprehensivní rehabilitace.

11. Testace pacienta při předání ortopedické a protetické pomůcky.

12. Hygiena pacienta a protetické pomůcky.

13.-14. Opravy a úpravy protetických pomůcek z hlediska pacienta a rehabilitačního pracovníka.

Cvičení:

1. Snímání některých měrných podkladů.

2. Nasazování ortopedických pomůcek.

3. Snímání ortopedických pomůcek.

4. Chyby, závady a jejich odstranění.

5. Škola chůze I.

6. Škola chůze II.

7. Škola chůze III.

8. Škola úchopu I.

9. Škola úchopu II.

10. Škola úchopu III.

11. Vady při chůzi v bércové protéze.

12. Vady při chůzi ve stehenní protéze.

13.-14. Aplikace myoelektrické protézy a výcvik v jejím užívání.

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9946

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK