PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická praxe (demonstrace) III - PFYZ007
Anglický název: Clinical Practice (Demonstration) III
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 62 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ilona Kučerová
Vyučující: Mgr. Ilona Kučerová
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Prerekvizity : PFYZ116, PFYZ117, PFYZ118, PFYZ119, PFYZ124
Je prerekvizitou pro: PFYZ069
Anotace -
Cílem praktické výuky je aplikovat a zdokonalovat dovednosti, jakož i prohlubovat znalosti získané při výuce předmětů „Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I – III“, „Přístupy v manuální medicíně“, „PNF a analýza pohybu I“, „Vývojová kineziologie“, „Praxe v klinických zařízeních I-V“, včetně všech dalších odborných předmětů I., II. a III. ročníku. Po absolvování předmětu bude student schopen na základě znalostí a dovedností provést samostatně komplexní vyšetření pacienta, navrhnout vhodnou terapii, aplikovat základních terapeutické metody z oblasti fyzioterapie a jejich zhodnocení včetně vedení dokumentace.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (11.06.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

prokazuje schopnost odebrat anamnézu a zohlednit odebraná data při vyšetření a terapii pacienta

prokazuje schopnost navrhnout a provést komplexní kineziologický rozbor u pacienta včetně specifických diagnostických postupů a funkčních testů

prokazuje schopnost navrhnout cíl terapie u různých diagnóz

prokazuje schopnost provést terapeutické techniky vycházející ze sylabu bakalářského studia včetně specifických terapeutických postupů PNF a manuální terapie, včetně následného vyhodnocení jejich efektivity

prokazuje schopnost samostatně vypracovávat protokoly o průběhu vyšetření a terapie pacienta

prokazuje schopnost prezentovat klinický obraz pacienta s danou diagnózou a diskutovat provedené vyšetření a terapii

prokazuje schopnost orientovat se ve zdravotnické dokumentaci, včetně kódů jednotlivých fyzioterapeutických výkonů dle MKN

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Literatura

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol. : Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • 100% aktivní účast na praktické výuce
  • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Výuka je zejména cílena k:

1. Samostatnému vedení pacienta při vyšetření a terapii (pod vedením vyučujícího)

2. Vedení dokumentace pacienta, zpracovávání protokolů k diagnostice a terapii

3. Praktickým ukázkám vyšetření a terapie pacientů

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Studijní opory

Studijní opory:
Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3310

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK