PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Academic writing in English - PFYB111N
Anglický název: Academic writing in English
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: doc. James Joseph Tufano, M.Sc., Ph.D.
Neslučitelnost : PFYB111NK
Záměnnost : PFYB111NC, PFYB111NK
Je záměnnost pro: PFYB111NK
Anotace -
Tento kurz je navržen tak, aby naučil studenty, jak se stát lepším autorem odborných textů; není to příležitost pro korektury textů již stávajících. Jedná se o výuku psaní, která se vyučuje v angličtině. Cílem předmětu je získání dovedností k psaní odborného textu. Doporučená minimální úroveň angličtiny pro tento předmět je B2-C1.
Poslední úprava: Šteffl Michal, doc. Mgr., Ph.D. (09.11.2023)
Cíl předmětu -

Cílem tohoto kurzu je naučit studenty chápat a psát odborný text.

Studenti vědí:

 • Jak připravit osnovu a vytvořit logické odstavce
 • Skládat věty v odborném textu
 • Udržovat pořádek a konzistenci v celé práci
 • Analyzovat abstrakt
 • Analyzovat úvod
 • Analyzovat diskusi

Studenti budou schopni

 • Napsat abstrakt
 • Napsat metody
 • Napsat výsledky
 • Napsat úvod
 • Napsat diskusi
 • Reagovat na připomínky recenzentů
Poslední úprava: Šteffl Michal, doc. Mgr., Ph.D. (09.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK