PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - PFYB048
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: 100 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Klára Staňková
Vyučující: MUDr. Klára Staňková
Korekvizity : PFYB029, PFYB030
Prerekvizity : PABA030, PABA031
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)
Předmět seznamuje studenty se souvislosti mezi příčinami vzniku nemocí a následným rozvojem chorob včetně diagnostických prognóz. Umožňuje vytvářet relativně kvalifikované závěry možného vývoje poruch a nemocí, mající specifický průběh i ve vztahu k farmakoterapii.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)
  • KOHLÍKOVÁ,E., a kol. Cytopatologie,patobiochemie a patofyziologie. Všeobecná část. Praha: UK Karolinum, 2003, 259 s. ISBN 80-246-0717-4.
  • KOHLÍKOVÁ, E. Patofyziologie ve schématech. Praha: UK Karolinum, 2004, 190 s. ISBN 80-246-0890-1.
  • NEČAS, E., a kol. Obecná patologická fyziologie. Praha: UK Karolinum, 2005, 377 s. ISBN 80-246-0051-X.
  • NEČAS, E. Patologická fyziologie orgánových systémů, Část I. Praha: UK Karolinum, 2005, 379 s. ISBN 80-246-0675-5.
  • NEČAS, E. Patologická fyziologie orgánových systémů, Část II. Praha: UK Karolinum, 2003, 379 s. ISBN 80-246-06755.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (11.06.2019)

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

100% docházka

odborný referát s prezentací

zápočtový test - minimální získání 80% bodů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (25.06.2019)

Přednášky:

1. Zánět, poruchy imunity

2. Stres, adaptace

3. Vybrané kvalitat. a kvantitat. poruchy metabolismu

4. Poruchy vnitřního prostředí

5. Endokrinní choroby

6. Patologická fyziologie kardiovaskulárního systému

7. Patologická fyziologie dýchání

8. Patologická fyziologie vylučovacího systému

9. Patologická fyziologie nervového systému

10. Patologická fyziologie svalových poruch

11. Poruchy podpůrného systému (kosti)

12. - 14. Patofyziologie bolesti

Praktická cvičení:

1. Vyšetřovací metody v klinické praxi

2. Chladový test

3. Biochemické nálezy

4. Glykemické křivky

5. Poruchy gametogeneze. Těhotenské testy

6. Patologické EKG

7. Patologické nálezy plicních nemocí

8. Patologické krevní nálezy

9. EEG

10. Audiometrie

11. Referáty

12. - 14. Náhradní praktika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK