PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biochemie - PFYB033
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Fyziologie (51-500200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)

Předmět se zabývá chemií makroergních substrátů, funkcí makroergních fosfátů, látkovou přeměnou, regulačním vlivem biokatalyzátorů, teorií svalové kontrakce, včetně adaptačních změn a bazální biochemickou diagnostikou vybraných onemocnění.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)

  • JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. JAKL, M., ŠTEFFL, M.: Základy biochemie. UK FTVS, 2018, s.151. ISBN 978-80-87647-431-1.
  • KOOLMAN, J., & RÖHM, K-H. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 498 s. ISBN 978-802-4729-770.
  • KLOUDA, P. Základy biochemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 2005, 144 s. ISBN 80-863-6911-0.
  • MURRAY, R.K. Harperova ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-807-2629-077.
  • KODÍČEK, M. Biochemické pojmy: výkladový slovník: elektronická interaktivní verze [online]. Verze 2.0, 2007. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007, 1 CD-ROM [cit. 2015-04-16]. ISBN 978-80-7080-669-2.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)

Požadavky na zápočet:

  • písemný test

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. (16.04.2015)

Přednášky:
1. Vnitřní prostředí. Minerální látky.

2. Acidobazická rovnováha.

3. Makroergické substráty. Makroergické fosfáty.

4. Lipidy.

5. Bílkoviny. Aminokyseliny.

6. Látková přeměna. Metabolismus cukrů

7. Vitamíny.

8. Enzymy a koenzymy.

9. Steroidní látky.

10. Svalová kontrakce.

11. Adaptační změny organismu. Hormony.

12. Energetické metabolické zóny.

13. Základy obecné biochemické diagnostiky.

14. Biochemická diagnostika vybraných onemocnění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK