PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe II - trenérství - atletika /TR/ - PATL144
Anglický název: Special practice II - Coaching - Athletics
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Vyučující: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Neslučitelnost : PATL144K
Záměnnost : PATL144K
Je záměnnost pro: PATL144K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (22.02.2019)
Odborná praxe studentů v atletických oddílech je jednou z forem vzdělávání atletických trenérů. Cílem této přípravy je upevňování vědomostí a dovedností studentů, osvojených předchozím studiem a získávání nových vědomostí, dovedností a zkušeností přímo od atletických trenérů. Studenti působí jako praktikující trenéři pod dohledem zkušených trenérů z praxe.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (22.02.2019)

TILINGER, P. a kol. Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu : učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Karolinum, 2006. 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (22.02.2019)

Obsah výuky:

1. Úvodní seminář před nástupem studentů na praxi (konzultace s garantem praxe)

2. - 10. Hospitace, pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem)

11. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů (konzultace s garantem praxe)

12. - 20. Pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem)

21. Seminář s průběžnou kontrolou aktivit praktikujících studentů (konzultace s garantem praxe)

22. - 29. Pedagogické výstupy (přípravy na vedení a vedení tréninku, cvičebních hodin, odborná konzultační činnost apod.), rozbory pedagogických pokusů studenta s fakultním trenérem)

30. Závěrečný seminář, vyhodnocení práce, zápočet (konzultace s garantem)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK