PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výzkum ve sportovní specializaci - atletika - PATL142N
Anglický název: Research in Sport Specialization - Athletics
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: výuka od 2.11.2020
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adfa025ecdcbf447f87d80bff2ab2409e%40thread.tacv2/conversations?groupId=9cb93857-1146-47f1-9d37-f3cf73a373ae&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Neslučitelnost : PATL142NK
Záměnnost : PATL142NK
Je záměnnost pro: PATL142NK, PSPH414N
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (03.11.2020)
Předmět je povinně volitelný pro studenty učitelství TV pro střední školy pokud zvolí specializaci trenérství v atletice. Student získá vhled do metodologie výzkumu atletických výkonů a atletického tréninku. Seznámí s problematikou získávání a zpracování vědeckých informací. Seznámí se s diagnostikou některých parametrů trénovanosti, s metodami analýzy pohybu, prohloubí si poznatky a dovednosti k používání záznamové a výpočetní techniky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (09.01.2020)

VINDUŠKOVÁ, J., CHRUDIMSKÝ, J. (editoři) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Sborník příspěvků z vědecké konference 20. 11. 2003 Praha. Praha : Falon, 2003. 370 s. ISBN 80-86317-28-5

HENDL, J., REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1

MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Alademická příručka. Překl. Krčmová Marie. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7

IAAF New Studies in Athletics. Applied Research, Coaching, Development, Documentation

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (09.01.2020)

Seminární práce, prezence

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (03.11.2020)

02.11.2020 Výzkumná činnost v atletice. Základní přístupy. Zadání seminární práce. Vindušková

09.11.2020 Biomechanická šetření v atletice Feher

16.11.2020 Laboratorní testování sprinterů Kaplan

23.11.2020 Výzkumy postojů v atletice Kaplan

30.11.2020 Současné trendy výzkumu v atletice Hojka

07.12.2020 Diagnostika silových schopností Jebavý

14.12.2020 Biochemická měření v atletice Červinka

21.12.2020 Vývoj výkonnosti v atletice Vindušková

04.01.2020 Prezentace seminárních prací Vindušková

11.01.2021 HAM organizace nebo závodění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK