PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Athletic conditioning - winter course - PATL128C
Anglický název: Athletic conditioning - winter course
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0, Z [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)
In the course, students are introduced to the basics of winter fitness training in Krkonoše Mountain. They will gain knowledge about organizing general fitness training and the basics of developing endurance and strength skills in mountain conditions. Subject includes the basics of the development of aerobic and anaerobic endurance in the form of cross-country exercises or alpine tourism, or cross-country skiing exercises. Furthermore, students are introduced to basic training tools and methods development of general strength skills. The course also includes morning breathing exercises and the basics of hardening. Course dates, including other information such as the exact location, course price and method of payment, will be sent to students by email at the beginning of the school year.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

The aim of the Athletic conditioning - Winter course is to introduce students to the possibilities of developing fitness readiness in winter and mountain conditions.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Students receive a credit for active participation in the course and fulfillment of didactic performance in the course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (06.02.2019)

BRTNÍK, J. AND J. NEUMAN Zimní hry na sněhu i bez něj: sporty a další aktivity. Edtion ed.: Portál, 2003. ISBN 8071787620.

FORAN, B. AND R. POUND Complete conditioning for basketball. Edtion ed.: Human kinetics, 2007. ISBN 0736057846.

GNAD, T. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Edtion ed.: Karolinum, 2008. ISBN 8024615878.

GNAD, T. AND D. PSOTOVÁ. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005.

HAFF, G. G. AND S. NIMPHIUS Training principles for power. Strength & Conditioning Journal, 2012, 34(6), 2-12.

ILAVSKÝ, J. A. K. Běh na lyžích - metodický dopis. Edtion ed.: ÚBD SLČR, 2005.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Kondiční příprava ve sportovních hrách. Edtion ed. Praha: Grada publishing a.s., 2017. 192 p. ISBN 978-80-247-4072-0.

JEBAVÝ, R., J. HORČIC AND L. ZEMANOVÁ. Kondiční příprava, soubory silových, odrazových a koordinačních cvičení. In. Praha: UK FTVS, 2008.

TWIST, P. Complete conditioning for hockey. Edtion ed.: Human Kinetics, 2007. ISBN 0736060340.

VINDUŠKOVÁ, J. Abeceda atletického trenéra. Grada, Praha, 2003.

VINDUŠKOVÁ, J. A. K. Základy atletiky. Edtion ed. Praha: UK FTVS, 2006.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Practical course supplemented with theoretical information.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Exercises:

1-2 Safety in course teaching, basics of warm-up and hardening in winter conditions

3-5 Aerobic endurance in the form of a continuous method

6-12 Using cross-country skiing in fitness training

13-20 Aerobic endurance in the form of alpine tourism

21-22 Breathing exercises, relaxation

23-30 Cross-country skiing in the development of strength endurance and speed

31-32 Fundamentals of strength endurance development

33-35 Anaerobic endurance in the form of an interval method

36-40 Endurance competitions in winter conditions

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

As entry requirements it is necessary to have with you: material equipment for cross-country skiing, sportswear for running outdoors in winter, including running shoes, clothing for winter hiking on Sněžka, sunglasses, swimsuit, headlamp or flashlight, small backpack, daily necessities, tea thermos , food for 5 days. Everyone cooks for themselves in the equipped kitchen. Individual transport.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK