PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zimní kondiční kurz - PATL128
Anglický název: Athletic conditioning - winter course
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0, Z [DS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Brtník
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Lukáš Psohlavec
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)
V předmětu jsou studenti seznamováni se základy zimní kondiční přípravy v Krkonoších. Získají vědomosti o pořádání obecného kondičního výcviku a o základech rozvoje vytrvalostních a silových schopností v horských podmínkách. Předmět zahrnuje základy rozvoje aerobní i anaerobní vytrvalosti v podobě běžeckých cvičení nebo vysokohorské turistiky, anebo cvičení s využitím běžek. Dále jsou studenti seznámeni se základními tréninkovými prostředky a metodami rozvoje všeobecných silových schopností. Kurz rovněž zahrnuje i ranní dýchací cvičení a základy otužování. Studenti si vyzkouší vést trénink na zadané téma. Didaktický výstup a aktivní účast na kurzu je i zápočtovým požadavkem. Termíny kurzu včetně dalších informací jako přesné místo konání, cena kurzu a způsob platby dostanou studenti emailem na začátku školního roku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Cílem předmětu Zimní kondiční kurz je přiblížit studentům možnosti rozvoje kondiční připravenosti v zimních a horských podmínkách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Studenti dostávají zápočet za aktivní účast na kurzu a splnění didaktického výstupu na zadané téma na kurzu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

BRTNÍK, J. AND J. NEUMAN Zimní hry na sněhu i bez něj: sporty a další aktivity. Edtion ed.: Portál, 2003. ISBN 8071787620.

FORAN, B. AND R. POUND Complete conditioning for basketball. Edtion ed.: Human kinetics, 2007. ISBN 0736057846.

GNAD, T. Základy teorie lyžování a snowboardingu. Edtion ed.: Karolinum, 2008. ISBN 8024615878.

GNAD, T. AND D. PSOTOVÁ. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005.

HAFF, G. G. AND S. NIMPHIUS Training principles for power. Strength & Conditioning Journal, 2012, 34(6), 2-12.

ILAVSKÝ, J. A. K. Běh na lyžích - metodický dopis. Edtion ed.: ÚBD SLČR, 2005.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Kondiční příprava ve sportovních hrách. Edtion ed. Praha: Grada publishing a.s., 2017. 192 p. ISBN 978-80-247-4072-0.

JEBAVÝ, R., J. KOVÁŘOVÁ, L. AND HORČIC, J.Kondiční příprava. Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5322-8.

TWIST, P. Complete conditioning for hockey. Edtion ed.: Human Kinetics, 2007. ISBN 0736060340.

VINDUŠKOVÁ, J. Abeceda atletického trenéra. Grada, Praha, 2003.

VINDUŠKOVÁ, J. A. K. Základy atletiky. Edtion ed. Praha: UK FTVS, 2006.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (07.10.2020)

Praktický kurz doplněný teoretickými informacemi.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (21.09.2020)

Cvičení:

1-2 Bezpečnost při kurzovní výuce, základy rozcvičení a otužování v zimních podmínkách

3-5 Aerobní vytrvalost formou souvislé metody

6-12 Využití běžeckého lyžování v kondičním tréninku

13-20 Aerobní vytrvalost formou vysokohorské turistiky

21-22 Dýchací cvičení, relaxace

23-30 Běžecké lyžování v rozvoji silové vytrvalosti a rychlosti

31-32 Základy rozvoje silové vytrvalosti

33-35 Anaerobní vytrvalost formou intervalové metody

36-38 Ukázky tréninku na zadané téma

39-40 Vytrvalostní soutěže v zimních podmínkách

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (07.11.2022)

Další infromace o předmětu naleznete na nástěnce SIS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK