PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika atletiky - PATL115N
Anglický název: Didactics of Athletics
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3135f35c71684d838d7bf6f8c40390c8%40thread.tacv2/conversations?groupId=340e27cc-fadf-43f2-83c9-94857c26ab0a&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Neslučitelnost : PATL115NK
Záměnnost : PATL115NK
Je záměnnost pro: PATL115NK
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (09.04.2021)
Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia Učitelství TV pro střední školy. Předmět je zaměřen na didaktiku atletiky ve školní tělesné výchově a na didaktiku atletického tréninku. Studenti rozvíjejí profesní učitelské dovednosti v prostředí simulované výuky atletiky na studentech VŠ.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (12.10.2022)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991. Dostupné z:

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s. Dostupné z:

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika: Pro II. stupeň základních škol. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (19.04.2022)

Požadavky na zápočet:

aktivní účast ve výuce - 85%

příprava a realizace 3 didaktických výstupů

aktivní zapojení při hodnocení didaktických výstupů

Požadavky ke zkoušce:

didaktika atletických disciplín - technika, didaktika, trénink, pravidla, organizační aspekty

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (12.10.2022)

Přednášky:

Význam atletiky, historie atletiky a vyučování atletice

Technika a didaktika atletických disciplín

Atletika ve školní TV, Management heterogenní skupiny, práce s vulnerabilními skupinami

Atletické soutěže a pravidla atletiky

Cvičíme s dětmi v atletických přípravkách a školních atletických kroužcích

Trénink žactva a dorostu

Cvičení:didaktické výstupy studentů

běžecká ABC a technika běhu

vrhačská ABC

skokanská ABC,

starty (akcelerace)

hod míčkem

nízký start

vrh koulí (z místa, sun)

štafety - sprint, dlouhé

skok o tyči-průprava

hod oštěpem

překážky (průprava + nácvik)

hod diskem (z místa, otočka)

skok daleký (průprava, rozběh)

skok vysoký (průprava, celé skoky)


Dokument vznikl v rámci realizace projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK; reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-068/0016093

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK