PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie a základy didaktiky atletiky - PATL114
Anglický název: Theory and Basics of Athletic Didactics
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 133 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
PhDr. Pavlína Vostatková
Neslučitelnost : PATL114K
Záměnnost : PATL114K
Je záměnnost pro: PATL114K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (27.11.2018)
Předmět je zaměřen na seznámení se základy techniky a metodiky nácviku atletických disciplín víceboje (skok o tyči, hod diskem), didaktickou praxi zaměřenou do mimoškolní atletické přípravy mládeže. V pedagogických výstupech prokazují studenti schopnost využití tréninkových prostředků pro zdokonalování techniky disciplín vícebojů a tréninkových prostředků pro rozvoj pohybových schopností vícebojařů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (07.02.2023)

Absolvování předmětu získá student základní znalosti:

- aplikace sportovních věd do výuky a tréninku v atletice

- metodika nácviku hodu diskem a skoku o tyči

- struktura výkonu v atletických disciplínách

- charakteristice vícebojů

Absolvování praktické části předmětu získává student dovednosti:

- pokročilé dovednost vedení atletického rozcvičení

- pohybové dovednosti spojené s disciplínami hod diskem, skok o tyči, vysoké překážky

- základní dovednost vést vyučovací/tréninkovou jednotku s atletickým obsahem

Absolvent je kompetentní vést části vyučovací jednotky pod dozorem zkušenějšího pedagoga.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (07.02.2023)

Podmínky pro udělení zápočtu:

docházka - 85% všech lekcí včetně přednášek

zápočtový test

požadavky na modelový výkon a techniku (M/Ž): hod diskem 22,00/18,00, skok o tyči 2,00/1,40, běh na 110/100 m překážek, běh na 800/400 m 2:25,0/1:15,0

úspěšné splnění didaktického výstupu - vedení rozcvičení, vedení hlavní části vyučovací jednotky (odevzdání písemné přípravy)

 

Zkouška:

Praktická část: desetiboj (M) / sedmiboj (Ž)

ústní zkouška: teorie techniky, tréninku a základů didaktiky atletických disciplín

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (29.09.2022)

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN. Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

THOMPSON, P. (Ed.) at al. Run!Jump!Throw! The Official IAAF Guide to Teaching Athletics.Lincolnshire: IAAF, 2009.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (13.02.2023)

Přednášky:

1. Základy didaktiky atletiky

2. Teoretická východiska pro atletický trénink - biomechanika, fyziologie, adaptace

3. Atletika pro děti a trénink žactva - ontogeneze, kondice, plánování

4. Technika a didaktika skoku o tyči

5. Technika a didaktika hodu diskem

6. Struktura výkonu ve vícebojích a technika disciplín vícebojů

7. Plánování a příprava tréninkové (vyučovací jednotky) jednotky (Hojka)

Cvičení:

8. - 11. Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: překážkový běh, hod diskem, skok o tyči,

12. - 15. Tréninkové prostředky a základní postupy (komplexní, analytický) pro nácvik a zdokonalování techniky disciplín atletického víceboje.

16. - 21. Pedagogické výstupy studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK