PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atletika II - PATL113
Anglický název: Athletics II
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Obecn%C3%A9?threadId=19%3Ae9382fb52ad547f6984279dbd3903ab1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FATLETIKA2PATL113a113K%252FSdilene%2520dokumenty%252FGeneral
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Neslučitelnost : PATL113K
Záměnnost : PATL113K
Je záměnnost pro: PATL113K
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)
Předmět je povinným předmětem profilujícího základu pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět zahrnuje problematiku didaktiky vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový běh a hod oštěpem). Dále je zaměřen na nácvik nízkého startu. Součástí předmětu je také problematika tréninku vytrvalosti s přípravou na splnění modelového výkonu v běhu na 1500 m (ženy) a 3000 m (muži). Studující zároveň procházejí didaktickými výstupy zaměřenými na přípravu a vedení atletického rozcvičení. V rámci seminářů se seznámí rovněž se základními pravidly a disciplínami, které nejsou součástí atletického desetiboje jako je hod kladivem, 3000 m překážek, závodní chůze a trojskok.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)


ČILLÍK, I. a kol. Teória a didaktika atletiky. 2. dopl. vyd. Banská Bystrica: FF UMB a SAZ, 2014. 251 s. ISBN 978-
80-557-0554-5.

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. aj. Didaktika školní atletiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 260 s.

KAPLAN, A., VINDUŠKOVÁ, J., ČILLÍK, I. Didaktika školní atletiky v kostce (IV. část). Didaktika běhu - program
nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 1, s. 19 - 26. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (V. část). Didaktika nízkého startu - program nácviku. Těl. Vých.
Sport Mlád., 2017, 83, 3, s. 24 - 29. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A., FEHER, J. Didaktika školní atletiky v kostce (VI. část). Didaktika startů v obrazovém přehledu. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 4, s. 27 - 33. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VII. část). Didaktika štafetového běhu - stručná charakteristika
techniky předávky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 5, s. 39 - 42. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VIII. část). Didaktika štafetového běhu - stručný program nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 6, s. 35 - 39. ISSN 1210-7689.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s.
ISBN 80-7033-770-2.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)

Požadavky na zápočet:

Písemný test z pravidel, pohybový test:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

běh na 100 m př. (91,4 cm) 17,5 / 18,5 s -

běh na 60 m př. (76,2 cm) - 12,0 / 13,0 s

hod oštěpem 30 / 26 m 20 / 16 m

3000 m (M) 12:00/13:00 -

1500 m (Ž) - 6:30/7:00

Technika: nízký start, překážkový běh (3 kroky mezi překážkami), hod oštěpem, štafetová předávka, NS

Didaktika: příprava a vedení atletického rozcvičení; organizace a rozhodování školních závodů

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)


Cvičení:

1. - 7. Technika a didaktika, nízkého startu, překážkového sprintu, štafetových běhů a hodu oštěpem. Tréninkové
prostředky na rozvoj vytrvalosti. Vedení atletického rozcvičení studenty. 

Semináře:

8. - 14. Teoretické základy techniky, didaktiky a pravidel vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový
běh 4x 60, 4x 100, 4x 400 a hod oštěpem) a dále nízkého startu. Teoretické základy tréninku vytrvalosti v atletice. Repetitorium
základních pravidel atletiky. Praktický seminář o atletických disciplínách - hod kladivem, trojskok, závodní chůze a 3000 m překážek. Seznámení s dodržováním bezpečnosti při atletice.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (20.10.2022)
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5681
Další doporučené předměty
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (02.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5681

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK