PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Atletika I - PATL089
Anglický název: Athletics I
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / 192 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Čermák
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Linda Komínková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Mgr. Pavlína Vostatková
Je neslučitelnost pro: PATL094
Je prerekvizitou pro: PATL091
Je záměnnost pro: PATL094
Anotace -
Poslední úprava: Jiří Krasilov (09.01.2009)
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VELEBIL, V., VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Metodika nácviku atletických disciplín.

Praha : Olympia, 2008 ( v tisku)

VINDUŠKOVÁ, J. Běžecká abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J. Skokanská abeceda.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály.

Praha : FTVS UK, 2006.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

  • Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./ II. věk. kat. I. věk. kat./ II. věk. kat.

skok do dálky 500 cm / 470 cm 400 cm / 370 cm

vrh koulí (7,26 kg) 8,00 m / 7,50 m (4 kg) 7,00 m / 6,50 m

(5 kg) 10,00 m / 9,50 m (3 kg) 8,00 m / 7,50 m

(možnost volby hmotnosti náčiní)

skok do výšky 145 cm / 135 cm 120 cm / 110 cm

hod míčkem (150 g) - 30 m / 25 m

(350 g) 45 m / 40 m

  • Technika: skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod míčkem při modelovém výkonu, běh.
  • Didaktika: písemná příprava na atletické rozcvičení.

Vědomostní test

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (07.01.2009)

Přednášky a semináře:

1. - 3. Bezpečnost při atletickém výcviku.

Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

Technika a metodika nácviku atletických disciplín: běh, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod

míčkem při modelovém výkonu.

Průpravné hry a zdokonalovací cvičení pro začátečníky: běh, skok do dálky, skok do výšky.

Základní pravidla pro organizování školních soutěží v atletice.

4. - 14. Technika a metodika nácviku: běžecké, skokanské a vrhačské abecedy, běh, skok do dálky, skok do výšky,

vrh koulí, hod míčkem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK