PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praxe kondiční přípravy 3 - PATL079TSA
Anglický název: Fitness Training Practice 3
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Garant: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Marcela Kloučková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (20.06.2019)
Posluchači se seznamují v rámci praktických lekcí se základy a obecnými principy rekondice sportovce po zranění. Studenti si vytváří ucelený přehled využití cvičení v rekondičním tréninku. Získávají teoretické znalosti i praktické zkušenosti z oblasti řízení kondičního a rekondičního tréninku sportovce po zranění a jsou vedeni k možné aplikaci u různých typů zranění.
Literatura
Poslední úprava: Marcela Kloučková (17.02.2023)

1. BAHR, R. AND S. MÆHLUM Clinical guide to sports injuries. Edtion ed.: Human Kinetics, 2004

2. HNÁTOVÁ, I., PAVLŮ, D., KAPLAN, A. Pohled na problematiku zranění hamstringů u atletů. Atletika plus. Atletika. 61, 2009, č. 2, s. 1 –3.

3. HNÁTOVÁ, I., PAVLŮ, D., KAPLAN, A. Zranění hamstringů – možnosti léčby a
terapeutických postupů v závislosti na jednotlivých fázích procesu hojení. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 16, 2009, č. 4, s. 170 – 176.

4. HRÁSKÝ, P., KAPLAN, A., TEPLAN, J., MALÝ, T., ZAHÁLKA, F. Využití přístroje MFT S3 CHECK pro hodnocení účinku  vybraných rekondičně rehabilitačních postupů u hráčů fotbalu po plastice LCA. Česká kinantropologie, vol. 15, 2011, no. 3, s. 139 - 148.

5. JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Praha: Grada, 2017.

6. KAPLAN, A. Kondiční příprava hráče v průběhu zdravotní indispozice způsobené zraněním. Fotbal a trénink. Časopis unie českých fotbalových trenérů ČMFS. 2006, č. 2, s. 27 – 30.

7. TEPLAN, J., KAPLAN, A., HRÁSKÝ, P. Vybrané postupy při rekondiční přípravě
hráče fotbalu po plastice LCA.  In GRYC, T. (Ed.) Věda v pohybu, pohyb ve vědě.  Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference. Praha, 15. 4. 2010. 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2010, s. 165 – 170.

 

Sylabus
Poslední úprava: Marcela Kloučková (17.02.2023)

1.      Úvod do předmětu. Teoretické základy rekondice ve sportu.

2.      Problematika zranění ve sportu

3.      Funkční testování na začátku a v průběhu rekondice

4.      Přehled cvičení využívaných v průběhu rekondice sportovce po těžkém zranění

5.      Přehled cvičení využívaných v průběhu rekondice sportovce po středně těžkém zranění

6.      Přehled cvičení využívaných v průběhu rekondice sportovce po lehkém zranění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK