PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Trénink kondice ve sportovních hrách - PATL077TSA
Anglický název: Fitness training in sports games
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Garant: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Marcela Kloučková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Kolář (15.02.2019)
Cílem předmětu je získat nejnovější teoretické poznatky a praktické zkušenosti z oblasti kondiční přípravy hráče ve sportovních hrách. Důraz je kladen na pochopení a propojení (transfer) elementů kondičního tréninku do systému sportovního tréninku s cílem optimalizace herního výkonu jednotlivce i družstva.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK