PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kondiční příprava - PATL075TSA
Anglický název: Conditioning
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Pouze pro Trenérskou školu!!!
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Marcela Kloučková
Anotace
Poslední úprava: Marcela Kloučková (01.02.2023)
Předmět obsahuje vstupní informace o využití základních atletických činností včetně základů silového tréninku do kondiční přípravy sportovců různého zaměření
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Marcela Kloučková (01.02.2023)
Zápočet – docházka - Aktivní účast ve výuce.
Literatura
Poslední úprava: Marcela Kloučková (01.02.2023)

1.      JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN. A. Kondiční příprava ve sportovních hrách na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Grada 2017.

2.      JEBAVÝ, R., KOVÁŘOVÁ, L., HORČIC, J. Kondiční příprava. Edice ČOV. Mladá fronta, 2019.  

3.      JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN. A. Rozcvičení ve sportu. Grada, 2014.

4.      Kolektiv autorů. Abeceda atletického trenéra. Edice Atletika. Olympia, 2021.

5.      BACKLEY, S., POSPÍŠIL, J. Všeobecný kondiční trénink- Inspirace pro každého. Praha : CASRI, 2004. 50 min.

6.      KORBEL, V. aj. Kondiční příprava. Praha: CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002.

7.      MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994

8.      VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

 Sylabus
Poslední úprava: Marcela Kloučková (01.02.2023)

1.      Úvod do praxe. Zadání úkolů. Nové trendy v rozcvičení.

2.      Agility

3.      Stimulace rychlosti

4.      Stimulace vytrvalosti

5.      Core trénink  

6.      Základy silového tréninku velkých svalových skupin

7.      Varianty rozvoje jednotlivých druhů silových schopností (vytrvalostní, maximální, rychlá)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK