PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Basic Athletic Exercises - PATL039C
Anglický název: Basic Athletic Exercises
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a447f4335a8574f2b8255c86ae02f3e80%40thread.tacv2/conversations?groupId=379ade6f-2e36-40c0-9a5c-d32409b2aa76&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Feher
Vyučující: Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Feher (14.10.2020)
Teaching in an emergency will take place using the MS Teams program. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a447f4335a8574f2b8255c86ae02f3e80%40thread.tacv2/conversations?groupId=379ade6f-2e36-40c0-9a5c-d32409b2aa76&tenantId=e03440b16-a Předmět je povinný pro všechny obory a směry studia. V předmětu jsou studenti seznamováni se základy atletického výcviku. Získají vědomosti o bezpečnosti při atletickém výcviku, o atletickém rozcvičení, o prevenci zdravotních potíží. Předmět zahrnuje techniku a didaktiku základních průpravných cvičení pro běžecké, skokanské a vrhačské disciplíny. Dále jsou studující seznámeni s tréninkovými prostředky a metodami rozvoje obecné vytrvalosti a základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

ELLIOTT, B., MESTER, J. (editors) et all. Training in Sport (Applying Sport Science) 1st ed. Chichester : John Wiley & Sons, 1998. ISBN 0-471-97870-1. 409 p.

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Credit requirements:

Active participation in the lessons, take part in the learning of athletics techniques, do the tests

Tests

Men 30 m flying start, 400 m, 1500 m, standing 5-jump, ball throw (3 kg)

Women 30 m flying start, 400 m, 1500 m, standing 5-jump, ball throw (2 kg)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Practical lessons:

1. - 7.

Safety of athletics training.

Warm-up exercises and the prevention of injuries.

Basics of technique of running, jumping and throwing disciplines. Tests of jumping and throwing explosive power. The training methods used for developing running endurance.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK