PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy anatomie a kineziologie - PABA058
Anglický název: Basics of Anatomy and Kinesiology
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 300 / 211 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
MUDr. et MUDr. Václav Kvítek
Vyučující: prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
MUDr. et MUDr. Václav Kvítek
Mgr. Jan Svoboda
Je neslučitelnost pro: PABA068
Je záměnnost pro: PABA068
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

Základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

Záskat základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

1. ČIHÁK R., Anatomie 1-3. Grada.2001

2. Feneisův obrazový slovník anatomie, Grada.2007.

3. DYLEVSKÝ I., Funkční anatomie, Grada.2009

4. DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie., Praha, Triton. 2006

5. DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie člověka., Praha, Grada, 2007

6. KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I., a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 1997

7. DYLEVSKÝ, I.: Speciální kineziologie člověka, Praha, Grada 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Účast na cvičeních min. 80%.
  • Zápočtový test.
  • Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (16.11.2010)

přednášky

Obecný úvod, směry roviny, orientace, názvosloví. Obecná cytologie, histologie a osteologie.

Obecná arthrologie.

Jednotlivé klouby, axiální systém, pánev

Obecná myologie. Svaly HK.

Svaly DK.

Svaly trupu, hlavy a krku.

Periferní nervový systém.

Srdce a angiologie.

Dýchací systém. Mechanika dýchání.

Trávicí systém.

Močopohlavní systém.

Mícha, mozkový kmen. Míšní dráhy.

Praktika

základy + kostra HK a DK

Axiální skelet, lebka.

Klouby

Svaly HK, Periferní nervový systém

Svaly DK, trupu, hlavy a krku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK