PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anatomy and General Kinesiology II - PABA031C
Anglický název: Anatomy and General Kinesiology II
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: 32 / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D.
Prerekvizity : PABA030C
Je prerekvizitou pro: PFYZ110C, PFYZ104C, PFYZ116C
Ve slož. neslučitelnosti pro: PFYZ219C
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (10.11.2023)
Letní semestr je věnován především orgánovým systémům a jejich návaznosti na fyzioterapeutickou praxi. Srdce a krevní oběh, plíce, vylučovací soustava, jednotlivé části mozku a inervace jsou základem výuky v letním semestru.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. (10.11.2023)

Cílem výuky je základní znalost anatomického názvosloví. Student musí znát zejména  anatomii pohybové soustavy v rozsahu vyučovaném na přednáškách a praktických cvičeních.

Student musí být schopen aplikovat znalosti anatomie na základní fyziotherapeutické problémy.

Student je schopen spojovat základní znalosti z anatomie se znalostí fyziologie. 

Klíčové znalosti a dovednosti:

Student zná 

  • rozdělení orgánových systémů
  • členění nervové soustavy
  • smyslové ústrojí

Student umí rozeznat a definovat:

  • strukturu a funkčnost jednotlivých orgánových systémů
  • jednotlivé části centrálního nervového systému
  • funkčnost a specifikace smyslů
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: MUDr. Václav Kvítek (31.10.2023)

Lectures will take place according the schedule.Each student will be briefly  examined severel times - the aim is to get useful anatomical knowledge.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK