PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk III - ORA201063
Anglický název: Language Practice III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Bernadette Higgins, M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Bernadette Higgins, M.A. (28.10.2019)
Cílem a náplní kurzu praktického jazyka je dále prohloubit znalosti a kompetence účastníků v oblasti gramatiky, slovní zásoby, diskurzu, poslechu, čtení, psaní a mluvení na úrovni C1.
Literatura -
Poslední úprava: Bernadette Higgins, M.A. (28.09.2023)

Speak Out Advanced Student's Book

2nd edition, Pearson 2016

Sylabus -
Poslední úprava: Bernadette Higgins, M.A. (28.10.2019)

Sylabus pokrývá látku 5. a 6. lekce užívané učebnice.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bernadette Higgins, M.A. (28.09.2023)

Test za látku probíraných lekcí.

Minimální procento úspěšnosti je 70%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK