PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Gramatický proseminář - ORA201021
Anglický název: Grammar Seminar
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)
Cílem kurzu je vést studenty ke zvládnutí anglické gramatiky na úrovni "advanced".
Literatura
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

HEWINGS M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

1. Temporální systém

2. Modální slovesa

3. Pasívum

4. Gerundia a participia

5. Členy, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

6. Zájména

7. Přídavná jména

8. Příslovce

9. Předložky

10. Časové, příčinné, podmínkové a přípustkové věty

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK