PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Techniky vedení rozhovoru - OPNP3Q412B
Anglický název: Interviewing techniques
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Gabriela Dymešová
Vyučující: Mgr. Gabriela Dymešová
Prerekvizity : OPNP3Q205A
Anotace -
Předmět Techniky vedení rozhovoru si klade za cíl připravit studenty na vedení poradenského rozhovoru, a to teoreticky, ale hlavně prakticky. Základem výuky budou nácviky zaměřené na přípravu rozhovoru, vedení rozhovoru a zvládání jeho úskalí, dále na dobrý závěr rozhovoru. Student se seznámí s teoretickými východisky pro realizaci dobrého poradenského rozhovoru. Těžištěm výuky je samotný poradenský rozhovor, student je seznámen s jeho cíli, fázemi a technikami vedení tohoto typu rozhovoru. V průběhu výuky procvičuje techniky aktivního naslouchání i techniky zaměřené na aktivní ovlivnění průběhu rozhovoru, učí se rozhovor nejen vést, ale i zaznamenávat, analyzovat, interpretovat a je podporován ve směru reflexe vlastních dovedností. Hlavními tématy bude: 1. Příprava rozhovoru, jeho cíle, fáze, očekávaný výsledek. Tvorba kvalitního vztahu. 2. Komunikační proces, pozitivní očekávání a jeho vliv na výsledek rozhovoru, vztah psycholog – klient. 3. Verbální techniky napomáhající k realizaci dobrého rozhovoru 4. Neverbální techniky a práce se sociální percepcí 5. Úskalí dobrého poradenského rozhovoru a práce se supervizí
Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Deskriptory
Celková časová zátěž studenta 85 hodin
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z
   
Přímá výuka 24 hodin
Přednášky:  
Cvičení: 24 hodin
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Poslední úprava: Vozáb Němcová Dana (31.01.2023)
Literatura

MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Povídej, naslouchám. Praha, Návrat. 1993.  

PLAMÍNEK, Jiří. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha, Argo. 1994.

SCHARLAU, Christine. Techniky vedení rozhovoru. Praha, Grada Publishing. 2008.

SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Praha, Portál. 2014.  

TIMUL‘ÁK, Ladislav. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál. 2005. 

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Praha, Portál. 2005.

Poslední úprava: Dymešová Gabriela, Mgr. (29.01.2023)
Sylabus

Hlavními tématy bude:
1. Příprava rozhovoru, jeho cíle, fáze, očekávaný výsledek. Tvorba kvalitního vztahu.
2. Komunikační proces, pozitivní očekávání a jeho vliv na výsledek rozhovoru, vztah psycholog – klient.
3. Verbální techniky napomáhající k realizaci dobrého rozhovoru
4. Neverbální techniky a práce se sociální percepcí
5. Úskalí dobrého poradenského rozhovoru a práce se supervizí

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu
Zápočet bude udělen na základě docházky (tolerance jedné absence), aktivní účasti na seminářích a domácí přípravě.
Poslední úprava: Dymešová Gabriela, Mgr. (29.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK