PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Motivace žáků k učení - OPNP3Q407B
Anglický název: Learning Motivation
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radka High, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q205A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět je zaměřen na pomoc studentům zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole. Cílem je inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole. Kurz bude tvořen následujícími tématy: 1. Motivace žáků k učení, vymezení teoretických pozic. 2. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, flow, instrumentální motivace, odměny a tresty). 3. Kognitivní motivační procesy (zákonitosti připisování příčin; kauzální atribuce a motivace školního výkonu; prožitek úspěchu a neúspěchu z motivačního hlediska). 4. Interakce mezi učitelem a žákem a její motivační dopady. 5. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb. 6. Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika. 7. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon a školní prožitky (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole). 8. Vztah k budoucnosti a motivace. 9. Diagnostika motivace k učení. 10. Autodiagnostické postupy učitele v oblasti motivace.
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Literatura

BLATNÝ, M. (2010).: Psychologie osobnosti. Praha, Grada . (STUCHLÍKOVÁ: Motivace a osobnost s. 137-166).

CSZENTMIHALYI, M.: Flow a práce. Praha, Portál 2017

HECKHAUSEN, H.: Motivation und Handeln. Berlin:Springr 1980,

HRABAL,V. PAVELKOVÁ.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

HRABAL, V., MAN, F. PAVELKOVÁ, I. (1989).: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN,

NAKONEČNÝ, M, (1996). Motivace lidského chování. Praha, Academia

PAVELKOVÁ, I., URBANOVÁ, D.. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie. ročník LXII, č. 4. 2018 s. 350 -365.

PAVELKOVÁ, I. (2002): Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK.

RHEINBERG, F (2006).: Motivation. Stuttgart:kohlhammer, 2006.

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (31.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen na základě úspěšně splněného vědomostního testu, docházky (tolerance dvou absencí) a aktivní účasti na semináři.

Poslední úprava: Sotáková Hana, PhDr., Ph.D. (31.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK