PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výuka matematiky v cizím jazyce - OPNM4M031B
Anglický název: Teaching mathematics in a foreign language
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Vyučující: PhDr. Hana Moraová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Prerekvizity : OPNM4M012A
Anotace
Cílem předmětu je seznámit budoucí učitele se specifiky výuky matematiky v cizím jazyce prostřednictvím Integrace nejazykových předmětů a cizího jazyka (CLIL). Kurz je věnován hlavně praktickým dovednostem. SYLABUS: Srovnání různých přístupů ke CLIL Ukázky výukových jednotek formou CLIL spojené s analýzou Doplnění komunikačních dovedností týkajících se vyjadřování a organizace práce ve třídě Rozšíření znalostí z metodologie o specifické rysy související s CLIL Hodnocení při výuce metodou CLIL Práce s autentickými texty při výuce CLIL Využití pomůcek Vlastní tvorba materiálů – výhody a nebezpečí CLIL ve školní praxi a v oficiálních dokumentech
Poslední úprava: STEHLIKO (17.09.2019)
Literatura

BARWELL, R. Uncrossable boundaries? A discourse analysis investigation of English as an Additional Language and the learning of mathematics. In: British Association for Applied Linguistics, 33rd Annual Meeting, Cambridge, 2000.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M. CLIL and Mathematics Education. In: Mathematics for Living. The Mathematics Education Into the 21st Century Project. A. Rogerson (ed.), Amman, Jordan, 2000, s. 226-230.
NOVOTNÁ, J., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., HOFMANNOVÁ, M. Teacher training for CLIL - Competences of a CLIL teacher. In: Proceedings SEMT 01. Ed. J. Novotná, M. Hejný. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2001, s. 122-126.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M., PETROVÁ, J. Using Games in Teaching Mathematics through a Foreign Language. In CIEAEM 53, Mathematical Literacy in the Digital Era. Ghisetti e Corvi Editori, 2001, s.129-131.
PAVESI, M., BERTOCCHI, D., HOFMANNOVÁ, M., KAZIANKA, M. Insegnare in una lingua straniera. M.I.U.R. Milan, Italy, 2001. ISBN 88-900649-0-0.
GARDELLA, F., TONG, V. Implications of Language Development in the Learning of Mathematics. Prague, 1999.
MARSH, D., LANGE, G. Implementing Content and Language Integrated learning. University of Jyvaskyla, 1999.

Poslední úprava: STEHLIKO (12.09.2019)
Studijní opory

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7643

Poslední úprava: STEHLIKO (17.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK