PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Školská matematika z pohledu vysokoškolské matematiky 3 - OPNM3M041A
Anglický název: School mathematics from the point of view of university mathematics 3
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNM4M041A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Anotace
Poslední úprava: STEHLIKO (12.09.2019)
Cílem kurzu je revize, upevnění a ucelení poznatků budoucích učitelů matematiky v oblasti školské matematiky, přesahů do matematiky vysokoškolské a aplikací v přírodních vědách. Absolvent kurzu by se měl orientovat v probíraných tématech, být schopen uvádět příklady k probíraným tématům srozumitelné žákům základní či střední školy a volit vhodné úlohy demonstrující aplikace vysokoškolské matematiky v učivu školy základní a střední. Student po absolvování kurzu by měl být seznámen s ukázkami aktuálně řešených, historicky důležitých či stále otevřených problémů. V kursu se budou probírat témata: Funkce jako předpis a jako relace, základní vlastnosti, základní funkce, jejich definice a grafy, transformace, vztahy pro základní funkce, funkční operace včetně skládání, inverzní funkce a její vlastnosti. Rovnice a nerovnice v rámci elementárních funkcí, ekvivalentní a neekvivalentní úpravy [pracovní text viz výše u tématu Lineární rovnice]. Limita funkce, spojitost, derivace, integrál; aplikace. Posloupnosti, definice, explicitní a rekurentní zadání, vlastnosti, limita. Řady a jejich součty, příklady, konvergence řad, kritéria, Taylorovy řady a jejich aplikace.
Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO (12.09.2019)

Jarník, V. Diferenciální počet. Díl 1. 6. vyd. Praha: Academia, 1974.

Jarník, V. Diferenciální počet II. 4. vyd. Praha: Academia, 1984.

Jarník, V. Integrální počet I. 6., nezměn. vyd. Praha: Academia, 1984.

(dostupné na http://matematika.cuni.cz/jarnik-all.html)

Veselý, J. Matematická analýza pro učitele. 1.  a 2. díl. Vyd. 2. upr. Praha: MATFYZPRESS, 2001.

Gillman, L. a McDowell R. Matematická analýza. SNTL, Praha, 1980.

Studijní opory
Poslední úprava: STEHLIKO (17.09.2019)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7868

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK