PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didakticko-matematický seminář KMDM - OPNM3M033B
Anglický název: Mathematics education seminar of the Dep. of Mathematics and Mathematical Education
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Vyučující: Mgr. Anna Kuřík Sukniak
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNM3M012A
Záměnnost : ON1310108, ON2310V01
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (12.09.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vědeckou prací matematiků a didaktiků z různých institucí v rámci vědeckého didakticko-matematického semináře na katedře matematiky a didaktiky matematiky. Náplň předmětu je dán pozvanými přednášejícími (viz historie semináře zde http://kmdm.pedf.cuni.cz/kmdm-2/matematicko-didakticky-seminar/). Velká část přednášek je v anglickém jazyce.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (12.09.2022)

Celková studijní zátěž studenta 55 h

Přímá výuka 12 h

Nepřímá výuka (příprava na semináře, plnění průběžných úkolů, studium literatury a studijních materiálů) 43 h

Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO (07.09.2019)

Literatura se řídí tématy jednotlivých seminářů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (12.09.2022)

Aktivní účast na seminářích a plnění průběžných úkolů v Moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (12.09.2022)

Ke kurzu bude určen kurz v Moodle, údaje ke vstupu dostanou přihlášení studenti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK