PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Interpretační aktivity v hudební výchově - OPNH4H031B
Anglický název: Interpretation activities in music education
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (05.10.2020)
Předmět je určen přednostně studentům navazujícího magisterského studia. Je zaměřen na rekapitulaci instrumentálních, pěveckých a taktovacích dovedností, které studenti nabyli nejen v průběhu bakalářského studia, ale i ve své celoživotní interpretační praxi. Je zaměřen na pedagogickou aplikaci v rámci hudební výchovy na různých typech škol. The course is intended primarily for students of the follow-up master's study. It focuses on the recapitulation of instrumental, singing and tactical skills that students have acquired not only during their bachelor's studies, but also in their lifelong interpretive practice. It focuses on pedagogical application in music education at various types of schools.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (13.09.2022)

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení – 60 minut

Samostudium literatury (za semestr) – 5 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr) – 12 hodin

Seminární práce – 0 hodin

Příprava na zápočet – 10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška – 0 hodin

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (10.09.2022)

Pecháček, S. Hra písní na klavír. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. ISBN 80-86039-96-X.

 

Další doporučená literatura:

Herden, J. Sémantický rozbor: čítanka příkladů [hudebnina]. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. ISBN 80-86039-42-0.

Pecháček, S. Kytarové doprovody lidových písní [hudebnina]. 1.vyd. Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-85467-23-2.

Nedělka, M. Příručka klavírní improvizace I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-314-8.

Mackworth-Young, L. Piano by Ear: Learn to Play by Ear, Improvise, and Accompany Songs in Simple Steps. London : Faber Music, 2015. ISBN 0-571-53902-5.

Weiss, E. Free to Be Creative at the Piano. Quiescence Music, 2010. 342 pp. Available on: http://www.quiescencemusic.com/creativeatpiano.pdf

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (10.09.2022)

1. Hra lidových písní

- harmonizace písně

- stylizace klavírního doprovodu

- tvorba nástrojové předehry

2. Hra populárních písní podle volby studentů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (10.09.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je

- Prvidelná účast na výuce, povoleny jsou maximálně tři neúčasti.

- Průběžné plnění praktických úkolů ve hře lidových i populárních písní

- Písemné zpracování jedné úpravy populární písně v notačním programu MuseScore

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK