PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe na SŠ s reflexí (německý jazyk) - OPNG2G113A
Anglický název: Practicing Teaching at a Secondary School with Feedback (German)
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNG4G033A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Dagmar Švermová
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Dagmar Švermová (29.09.2020)
Cílem předmětu je v návaznosti na Souvislou praxi na ZŠ připravit studenty na vykonání praxe v aprobačním předmětu Německý jazyk na fakultních gymnáziích a středních odborných školách, na školách spolupracujících s PedF UK, popř. na školách v místě bydliště studentů. Studenti by se měli seznámit s výukou v různých vzdělávacích programech (např. program CLIL, bilingvní výuka) a poznat řízení a provoz různých typů škol. Proto vzorek nabízených škol zahrnuje školy „státní“, školy soukromé, školy církevní včetně škol se zahraničním zřizovatelem. Obsah předmětu: Studenti budou v prvním týdnu hospitovat u uvádějícího učitele, vykonávat asistentskou činnost (oprava sešitů, písemných prací, dozorů apod.). Seznámí se s režimem školy a se třídami, kde budou v dalším týdnu samostatně učit. Ve druhém týdnu absolvují samostatné výstupy a rozbory odučených hodin. Povedou si dokumentaci o hospitační a vyučovací činnosti (hospitační a rozborové listy jsou k dispozici). Obsahem souvislé praxe je rovněž účast na školních a mimoškolních akcích (pedagogické rady, rodičovské schůzky, kulturní akce školy, exkurze), o kterých si studenti povedou záznam. Na závěr souvislé praxe studenti vypracují portfolio (osnova a pokyny viz studijní opora).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Dagmar Švermová (29.09.2020)

Na závěr souvislé praxe studenti vypracují portfolio (osnova a pokyny jsou studentům k dispozici - viz studijní opora v prostředí Moodle).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK