PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nejstarší francouzská literatura - OPNF2F110A
Anglický název: The Oldest French literature
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNF2F117A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. (31.08.2019)
Rytířská literatura a její pokračování u Chrétiena de Troyes, Chrétien de Troyes a artušovské legendy; milostná a dvorská poezie, její formální a tematické kodifikace; Tristan a Isolda - mezi pohanstvím a křesťanstvím; středověké tragično a zakládající mýtus vášnivé lásky v západní Evropě; vrchol středověké alegorie - Román o Růži.
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. (31.08.2019)

 

ARISTOTE. Poétique. Ed. J. Hardy, Paris, Les Belles lettres 1990.
DUMEZIL, Georges, Du mythe au roman. Paris, Presse de France 1970.
HUIZINGA, Johan. L’Automne du Moyen Âge. Paris, Payot 2002.LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude. Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval. Paris, Fayard 1999. (bibliothèque du Cefres)
LAGARDE, André ; MICHARD, Laurent. Moyen Âge : Les grands auteurs français du programme. Paris, Bordas 1970. (Notice : très désuet quant aux approches, à la perspective d’ensemble, son positivisme et son idéologie sous-jacente, mais peut être utile pour la factographie et les lignes de partage rudimentaires)
WALTER, Philippe. Naissance de la littérature française, IXe-XVe siècle. Anthologie. Paris, Ellug 1993.
ZINK, Michel. Littérature française du Moyen Âge. Paris, PUF 2004.
ZINK, Michel. Introduction à la littérature française du Moyen Âge. Paris, LGF 1993.
  

Usuels généraux en cas de besoin (dictionnaires : du littéraire, des oeuvres, des mythes littéraires...) 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. (31.08.2019)

Zkouška - písemná domácí

Domácí práce formou commentaire composé; v polovině semestru kandidát konzultuje výběr tématu s vyučujícím. Komentář se zaměří na úryvek z jednoho z děl, jež jsou probírána v semináři; osobní reflexe se opírá o doporučené prameny (cf. doporučená bibliografie - citace, přesné bibliografické odkazy v poznámkách pod čarou) a v práci na ně autor průběžně a přesně odkazuje - práce bez odkazů nejsou přijímány; autor také čerpá z vlastní obecné vzdělanosti a kultury, jichž na své dosavadní životní a odborné cestě nabyl.

N.B. Plagiát je podvod! Kromě toho, že je eticky nepřijatelný, se vždy snadno rozpozná!  Neriskujte hanbu a ostudu tím, že byste se o něj pokoušeli. Je skličující, na tuto skutečnost vůbec upozorňovat, avšak bohužel zkušenost posledních let k takovémuto varování vedou.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. (31.08.2019)

Le parcours s'en tient aux partages et aux interprétations canoniques de la littérature médiévale, ne pouvant être qu'une introduction modeste accompagnée cependant de la tentative de reconstituer ce qui, aussi reculé qu'il soit ou puisse sembler, s'inscrit dans les fondements de notre identité culturelle. Charpente - Introduction : Quelques apories de la problématique: le Moyen-Age (MA) a-t-il seulement existé? Ecueils de définition de la période et de sa littérature, de délimitation et de périodisation. Genres. Littérature et oralité.

Littérature de chevalerie et son insertion dans le champ de valeurs et de mentalité(s) du MA; narrativité et reviviscence d'une poétique aristotélicienne. Du mythe à l'épopée, de l'épopée au roman : les prolongements de la chanson de geste chez Chrétien de Troyes ; poésie d'amour et courtoisie dans la rigueur de ses codifications tant thématique que formelle; la sophistication élaborée du Roman de la Rose et la richesse de l'allégorie. Symbolisme médiéval et fonction de celui-ci.

Přednáška předkládá kanonická pojetí a periodizace francouzské středověké literatury včetně některých paradoxů (např. existoval Středověk?). Je pouze skromným uvedením do základních žánrových okruhů a několika děl literatury tohoto období: středověký epos/chanson de geste - Roland; od mýtu k románu - Conte du Graal (Chrétien de Troyes); dvorská a milostná poezie; Tristan a Izolda.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK