PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika FJ I – náslechová praxe - OPNF2F102A
Anglický název: Didactics I - theory and observation
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (14.09.2018)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům přechod od obecné didaktiky k didaktice cizího jazyka a dalšího cizího jazyka. Záměrem je představení teoretických poznatků didaktiky jako východisek pro praxi učitele stejně jako ujasnění zpětného působení praxe výuky jazyka na její teoretickou reflexi. Studenti jsou seznámeni se základními didaktickými otázkami, které vychází ze vztahového trojúhelníku učitel-žák-učivo. Dále se předmět věnuje historii i současnosti přístupů k výuce cizího jazyka (francouzštiny) a jeho učení. Obecné poznatky se pak konkretizují při práci s autentickými didaktickými materiály a základními koncepčními dokumenty. Předmět se věnuje i otázkám evaluace. Součástí kurzu jsou ukázky reálných situací z výuky FLE vedené zkušenými i začínajícími učiteli (Videoanalýzy) Studenti se dále seznámí se základním repertoárem (autentických) materiálů použitelných ve výuce a uvědomí si jejich potenciál pro jejich vlastní učení v návazných kurzech. Nově pak budou mít studenti prostor pro práci s IT nástroji pro výuku jazyka, během níž budou konkretizovat teoretické poznatky z kurzu. K tomu budou využity zejména tablety a audio-materiál. Tablety budou zároveň použity jako studijní pomůcka, vyučující pro studenty připraví interaktivní výukové materiály ilustrující zároveň možnosti IT ve výuce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (14.09.2018)

Základní povinná literatura:

TAGLIANTE, C. La classe de langue. Paris: CLE International, 2006.

BERTOCCHINI, P., CONSTANZO, E.  Manuel de formation pratique pour professeur de FLE. Paris: CLE International, 2018 (2e edition).

 

Základní literatura k práci v semináři (Analyse VIDEO):

DAILL, E., STIRMAN, M., Écrit et gestion du tableau. Paris: Hachette FLE, 2015

DAILL, E., STIRMAN, M., Oral et gestion du tableau. Paris: Hachette FLE, 2017

 

Doplňková literatura/základní dikumenty:

Řada „Techniques et pratiques de classe“. Paris: CLE International.

(coll.) Conseil de l’Europe Cadre européen commun de références pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, 2001.

(coll.) Enseigner le FLE - Pratiques de classe. Paris: Belin, 2005.

BENEŠ, E. (a kol.) Metodika cizích jazyků. Praha: SPN, 1970.

CUQ, J.-P. (dir.) Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International, 2003.

CUQ, J.-P., GRUCA, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG, 2005.

Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11-15 let v České republice. Praha: Fortuna, 2001.

HENDRICH, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN, 1988.

Portfolio européen de langues - collège. Paris: CIEP/ENS/Didier, 2003.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2013. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (14.09.2018)

Aktivní účast na výuce a v seminární části kurzu, max. 3 absence za semestr. Zpracování úkolů zadaných vyučujícím během semestru včetně práce s IT nástroji a tablety. Test základních znalostí z oblasti úvodu do didaktiky FLE (min. 70% úspěšnost). Ústní pohovor v návaznosti na vykonaném testu. 

Max. 3 pokusy na test i ústní část

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (14.09.2018)

Semaines 1 et 2 : Notions de base, espace et contexte de l’enseignement / apprentissage de FLE. Analyse VIDEO.

Semaines 3 et 4 : Enseignant de FLE (compétences, stratégies, rôles, approches). Analyse VIDEO.

Semaines 5 : Lieux d’apprentissage, la classe et ailleurs... Analyse IMAGES DE CLASSES. (lieu de cours - classe de langue réelle)

Semaines 6 et 7 : Élève / apprenant en contexte du FLE.

Semaines 8, 9, 10 : Histoire et actualité des méthodologies et méthodes du FLE.

Semaines 11 et 12 : Évaluation et CECR(L).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK