PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální didaktika chemie II - OPNE4E032A
Anglický název: Special Chemistry Didactics II
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 25 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (28.09.2019)
Specifika didaktiky organické chemie, bioorganické chemie a biochemie z hlediska výuky chemie na ZŠ a SŠ. Didaktická transformace témat: uhlovodíky – fyzikální a chemické vlastnosti, halogenderiváty uhlovodíků – prezentace tématu struktura a reaktivita, kyslíkaté deriváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků, ICT ve výuce organické chemie, molekulární modely, substituční efekt na aromatickém skeletu, experimenty ve výuce organické chemie (syntéza organických sloučenin, kontrola průběhu reakce, identifikace produktů), charakteristika sacharidů – prezentace struktury, fyzikální chemické a biologické vlastnosti, jednoduché experimenty, bílkoviny, beta-oxidace a její prezentace, chemická podstata procesu a jeho demonstrace, biotechnologické procesy a jejich využití v oblasti ŽP, bioorganické modely a význam organické chemie pro společnost (výroba barviv, léčiv, plastů).
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (28.09.2019)

PACHMANN, E. a kol. Speciální didaktika chemie. Praha: SPN, 1986.

PACÁK, J. Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 2007.

KOLÁŘ, K., KODÍČEK, M., POSPÍŠIL, J. Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005.

JANKŮ, Z. Školní pokusy z organické chemie. Praha: Karolinum, 2009.

BÍLEK, M. a kol. Vybrané aspekty vizualizace učiva přírodovědných předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.

Další vybrané učebnice ZŠ a SŠ

Seminární materiály

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (28.09.2019)

Zpracování portfolia a ústní zkouška s využitím – otázky z problematiky témat přednášek s využitím zpracovaného portfolia.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (28.02.2020)

Opory k tomuto kurzu jsou dostupné pod tímto odkazem: https://drive.google.com/drive/folders/122mZnRPbCqvMvFQwqx8uoAN4Z1KmLZmx?usp=sharing

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK