PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Drama diversa I - OPND1D136B
Anglický název: Drama diversa I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D012B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)
Kurz seznámí studenty s možností aplikace principů, cílů a obsahu dramatické výchovy do světa muzejní, galerijní a památkové edukace. Kurz nabídne difuzi metod dramatické výchovy, kterou lze využít při tvůrčí interpretaci kulturních objektů. Studenti si osvojí znalosti, dovednosti, hodnoty, postoje i didaktické návyky, jež přispívají k interpretaci kulturního dědictví, tak, aby edukační transmise vedla k hlubšímu vnímání umění a památek. Kurz pomocí metod zážitkové a zkušenostní pedagogiky studentům umožní, aby se naučili na kulturní objekty nahlížet skrze příběh, hru a dramatično. Také proto je výuka realizována formou souvislých časových bloků přímo v prostředí paměťových a památkových institucí a absolvence kurzu předpokládá aktivní participaci studentů. Po skončení kurzu budou studenti vědět, jak využívat prvků divadla a dramatické výchovy ke komunikaci s účastníky edukačních programů, podporovat analýzu a srovnávání kulturních zážitků s vlastními postoji, nebo jak tvůrčím způsobem formulovat názory a reflexi pocitů z návštěvy muzea, galerie či památky.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Prostřednictvím metod zážitkové a zkušenostní pedagogiky kurz umožní studentům, aby se naučili na kulturní objekty nahlížet prostřednictvím  příběhu, hry a dramatična

Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.09.2021)
výuka v podzimním semestru proběhne ve všech termínech na fakultě, návštěvy objektů se uskuteční na jaře.
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Literatura

VALENTA J., Metody dramatické výchovy, Praha: Portál 2004, ISBN 978-80-247-1865-1.

MACHKOVÁ E., Didaktika dramatické výchovy, Praha: AMU, ISBN 80-7331-021-X.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Vypracování osnovy metodiky s využitím dramatické výchovy, s cílem interpretovat vybraný památkový objekt.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2021)

Sylabus

Blok I. (8 hodiny, jednodenní bloková výuka)

  • Východiska dramatické výchovy. Interdisciplinární charakter dramatické výchovy. Prolínání dramatické výchovy s muzejní, galerijní a památkovou edukací.

Blok II. (8 hodiny, jednodenní bloková výuka)

  • Druhy interpretace objektů kulturního dědictví. Tematické oblasti a cíle. Stavba programu založeného na uměleckém vnímání objektu kulturního dědictví s využitím metod dramatické výchovy.

Blok III. 18 hodin (jednodenní bloková výuka)

  • Realizace programu na vybraném památkovém objektu, jeho ověřování a reflexe. Didaktická a metodická evaluace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK