PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klauzurní práce z anglického jazyka - anglická a americká literatura - OPNA2A115A
Anglický název: Comprehensive exam - English and American literature
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KLP [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Atributy: Klauzurka N AJ6
Korekvizity : OPNA2A112A, OPNA2A113A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)
Písemná klauzurní práce z anglicky psané literatury v podobě akademické eseje na literárně historické nebo literárně teoretické téma. Student si volí jedno téma ze dvou nabízených, pro svou argumentaci využívá odkazy na anglicky psanou literaturu, se kterou se během svého studia seznámil v rámci literárních kurzů, případně kterou sám přečetl mimo seznam povinné četby.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)

Viz doporučená literatura k jednotlivým kurzům anglicky psané literatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)

Úspěšné zvládnutí eseje, student má celkem tři pokusy. Jazyková úroveň je součástí hodnocení práce - požadovaná úroveň je C1-C2 (dle CEFR).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (01.02.2020)

Předmět není vyučován - není sylabus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK