PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lingvistická interpretace - OPNA1A119A
Anglický název: Linguistic interpretation
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Prerekvizity : OPNA1A109A
Je korekvizitou pro: OPNA1A121A, OPNA1A120A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (31.01.2020)
Seminář navazuje jednak na kurz Textová lingvistika a stylistika, jednak na kurz Pragmatika, přičemž upevňuje, prohlubuje a obohacuje dosud nabyté vědomosti. Práce v semináři využívá a kombinuje různé přístupy k textu a diskurzu, které demonstruje na autentických vzorcích různých typů textů, žánrů, stylů, registrů, variet, atp. Seminář vybavuje posluchače analytickými instrumenty, kultivuje jejich stylistickou sensitivitu, jakož i interpretační erudici.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (28.01.2021)

V případě, že pandemická opatření znemožní prezenční výuku,  budou úvodní semináře 

probíhat přes zoom a ve druhém období budou posluchači vypracovávat samostatnou seminární práci, v jejímž

rámci budou komplexně analyzovat tři krátké ukázky různých typů textů, žánrů či stylů. Odevzdání seminární práce na přijatelné úrovni

(věcné i formulační) bude podmínkou pro splnění předmětu. 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (31.01.2020)

CARTER, R., GODDARD, A., REAH, D., SANGER, K., BOWRING, M. Working with Texts : A Core Introduction to Language Analysis. London; New York: Routledge, 2001, 5th edition.

FREEBORN, D. Style: Text Analysis and Linguistic Criticism. London: Macmillan Press Ltd., 1996.

HALLIDAY, M.A.K., HASAN, R. Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press, 1985.

HASAN, R. Linguistics, Language, and Verbal Art. Oxford: Oxford University Press, 1985.

HYLAND, K. Disciplinary Discourses: Social Interactions in Academic Writing. London: Pearson Education Limited, 2000.

KOŘENSKÝ, J., HOFFMANNOVÁ, J., JAKLOVÁ, A., MULLEROVÁ, O. Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: UP v Olomouci, 2013.

LEECH, G., SHORT, M. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. 2nd edition. Harlow: Pearson Education Ltd., 2007.

MARTIN, J.R., ROSE, D. Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause. London; New York: Continuum, 2003.

MCLOUGHLIN, L. The Language of Magazines. London; New York: Routledge, 2000.

REAH, D. The Language of Newspapers. 2nd ed., London; New York: Routledge, 2002.

SANGER, K. The Language of Fiction. London; New York: Routledge, 1998.

SCHIFFRIN, D. Approaches to Discourse. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1997, 2nd edition.

SIMPSON, P. Language through Literature: An Introduction. London; New York: Routledge, 1996.

SIMPSON, P. Stylistics. A Resource Book for Students. London: Routledge, 2004.

SWALES, J. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

URBANOVÁ, L., OAKLAND, A. Úvod do anglické stylistiky. Brno: Barrister & Principal, 2002.

URBANOVÁ, L. Stylistika anglického jazyka. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Brno, 2008. 

VERDONK, P., WEBER, J.J. Twentieth-Century Fiction: From Text to Context. London; New York: Routledge, 1995.

VERDONK, P. Stylistics. Oxford: Oxford University Press, 2003. 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (31.01.2022)

1. (22/2)  Úvod, teoretický rámec

2-8. (1/3-12/4) Analýzy ukázek autentických textů a diskursů (teamová práce)

9-10. (19/4-24/4) Prezentace samostatně provedených analýz

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. (31.01.2022)

Předmět vyžaduje průběžnou přípravu studentů v podobě domácí komplexní analýzy zadaných

autentických ukázek různých typů textů, žánrů, stylů, variet, které se následně diskutují

na semináři. Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na teamové práci v semináři, opřené

o průběžnou důkladnou domácí přípravu a na základě prezentace samostatné interpretace ukázky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK