PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika anglického jazyka IV – reflektivní praktikum - OPNA1A117A
Anglický název: Didactics of the English Language IV
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : OPNA1A111A, OPNA1A112A, OPNA1A114A
Je korekvizitou pro: OPNA1A121A, OPNA1A120A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (31.01.2021)
This is the last obligatory didactic course. It summarizes the fundaments of the SLA and TEFL theory and practice from the previous courses. However, particular attention will be paid to neurolinguistic and psycholinguistic aspects of SLA. Due to the extensive integration of learners with specific learning needs and disorders (SEND) in Czech mainstream schools, teaching learners with specific educational needs will be considered, including the aspects of their testing and diagnosing. Therefore, the course also focuses on the various aspects of testing, assessment, standardization and evaluation to a great extent.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (16.02.2021)
Relevant chapters in the following sources:
 
Neurolinguistic and psycholinguistic fundaments of the SLA process, bilingualism:
 • DÖRNYEI, Z. (2009). The Psychology of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • ELLIS, R., et al. (2009). Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Learning, Testing and Teaching. Bristol: Multilingual Matters.
 • ELLIS, R. (2012). Language Teaching Research & Language Pedagogy. Malden: Blackwell.
 • IRUJO,S. Teaching Bilingual Children: Beliefs and Behaviors. Boston: Heinle &Heinle, 1998. ISBN 978-0-8384-6098-6.
 • ŠTEFÁNIK, J. (2000). Bilingvizmus na pozadí morfologicky odlišných jazykov. – Intenčný bilingvizmus u detí. Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského.


Testing and Assessment in TEFL:
 • BROWN, H. D. (2018). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. Pearson Education ESL.
 • BYČKOVSKÝ, P. (2007). Konstrukce a analýza testů pro přijímací řízení. PedF UK.
 • McNAMARA T. (2000). Language Testing. Oxford University Press.
 • WINKE P. et al. (2021). The Routledge Handbook of Second Language Acquisition and Language Testing. Routledge.

SLA Diagnostics. Learning styles, L2 learners with specific learning needs:
 • BROWN, H. D. (2001). Strategies for Success: A Practical Guide to Learning English. Pearson Education ESL 
 • BROWN, H. D. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education ESL.
 • PENNIGNTON et al. (2020). Diagnosing Learning Disorders: from science to practice. The Guilford Press.
 • RIES, . et al. (2004). Svět cizích jazyků dnes: inovační trendy v cizojazyčné výuce = Svet cudzích jazykov dnes: Inovačné trendy v cudzojazyčnej výuce. Bratislava: Didaktis.
 • SANTROCK, J. (2017). Educational Psychology. New York: McGraw-Hill Education.

Others:
 • SAVILLE-TROIKE M., BARTO K. (2016). Introducing Second Language Acquisition. CUP.
 • THORNBURY, S. (2006). An A – Z of ELT. Oxford: Macmillan.
 • MITCHELL, R., & MYLES, F. (2004). Second Language Learning Theories. London: Hodder Education.
 • COOK, V. (2016). Second Language Learning and Language Teaching. Routledge.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (05.02.2021)

The examination consists of two parts:

1) written (a test comprising open and multiple-choice items to assess the extent of students' knowledge; the cut-off score is 70%)

2) oral (each student elaborates on exactly one topic; this part is to assess the depth of students' knowledge and their ability to elaborate on a particular topic thoroughly)

Students can take the oral part only after passing the written part of the exam.

 

The level of language proficiency (C2 level) and the ability to formulate ideas properly and accurately are ALWAYS subject to assessment and evaluation. Deficiencies in students' oral and written production are penalised. Papers with serious systemic errors may be disqualified.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (09.02.2022)

Sylabus:

 • neurolingvistické základy lingvodidaktiky, specifické poruchy učení
 • psycholingvistické a kognitivně-lingvistické základy osvojování druhého a cizího jazyka
 • jazykové vlohy, učební styly a strategie, diagnostika v oblasti osvojování druhého jazyka
 • jazykové testy a jejich typologie, hodnocení a klasifikace, objektivity a její parametry (validita, reliabilita, sensitivita, obtížnost, ...)
 • maturitní zkouška, standardizace a kalibrace
 • chyby, jejich zdroje a klasifikace, teorie transferu
 • vývojové fáze v osvojování druhého a cizího jazyka
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (31.01.2021)
 • at least 80% attendance
 • active participation in seminars + all assignments worked out properly
 • completion of teaching practice (both lower- and upper-secondary school teaching practice)
 • examination
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK