PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filozofické základy ekopedagogiky a kritické pedagogiky (FLÚ) - OPDX1O104B
Anglický název: The Philosophical Foundations of Eco-Pedagogy and Critical Pedagogy (FLÚ)
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (23.11.2020)
Předmět seznamuje studující s filozofickými základy ekopedagogiky a kritické pedagogiky jako směry reagujícími na aktuální vývoj společnosti v lokálním i globálním měřítku. Tyto směry zároveň hojně využívají nejnovějších poznatků sociálních a humanitních věd a snaží se je vzájemně propojovat. Jejich hlavním cílem je připravovat žáky/žákyně a studující na život ve světě tím, že je učí porozumět mechanismům moci, problematice ekologické krize a základům kritického myšlení. Filozofickými východisky těchto směrů jsou kritická teorie společnosti (v širším vymezení) a postkoloniální myšlení. V tomto předmětu se klade důraz jednak na filozofická východiska nejvýznamnějších aspektů ekopedagogiky a kritické pedagogiky a jednak na obsah, cíl, strukturu a metody využívané těmito směry.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (16.11.2020)

Povinná literatura
CAPRA, Fritjof. Tkáň života: nová syntéza mysli a hmoty. Praha: Academia, 2004.
FREIRE, Paulo. Pedagogy of hope: reliving pedagogy of the oppressed. London: Bloomsbury, 2014.
GIROUX, Henry. A. On Critical Pedagogy. New York: Continuum 2011.
KAHN, Peter. Critical Pedagogy, Ecoliteracy, and Planetary Crisis. The Ecopedagogy Movement. New York & Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing, 2010.
KINCHELOE, Joe L. Critical pedagogy. New York: Peter Lang, 2008.
LÁNSKÝ, Ondřej. Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia. 2014, 11 (1), 41–60.
MORTON, Timothy. Dark Ecology. For a Logic of Future Coexistence. New York: Columbia University Press, 2016.

Doporučená literatura
GIROUX, Henry A. Pedagogy and the politics of hope: theory, culture, and schooling. A critical reader. Boulder, Colo.: WestviewPress, 1997.
KANPOL, Barry. Critical Pedagogy. An Introduction. Westport, Conn.: Bergin & Garvey, 1999.
KINCHELOE, Joe L. Knowledge and Critical Pedagogy. An Introduction. New York: Springer, 2008.
LÁNSKÝ, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofia, 2015.
WILLIS, Paul E. Learning to labour: how working class kids get working class jobs. Aldreshot: Ashgate, 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (16.11.2020)

Semináře, konzultace.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (16.11.2020)

Povinná účast na pracovních setkáních. Obhajoba seminární práce týkající se témat ekopedagogiky či kritické pedagogiky vzhledem k tématu vlastní disertace.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (23.11.2020)

Tematické okruhy:

  • Sociální a politické kontexty myšlení: filozofie a kolonizace, hitlerismus, násilí atd.
  • Syntéza koncepce mysli a hmoty: filozofické pojetí „velké“ teorie.
  • Postkolonialismus jako reakce na etnocentrismus západního myšlení: výzva pro pedagogiku utlačovaných.
  • Limity a přísliby liberalismu: koncepce kritického občana, hraniční myšlení.
  • Politická a ekonomická geografie: centrum a periferie, moc.
  • Ekologická krize a filozofie: člověk a příroda, klimatická krize a východiska temné ekologie.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (16.11.2020)

Povinná účast na pracovních setkáních. Obhajoba seminární práce týkající se témat ekopedagogiky či kritické pedagogiky vzhledem k tématu vlastní disertace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK