PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociálně-psychologický výcvik - OPBY2P116A
Anglický název: Social-psychological Training
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBY2P116A
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7161
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P110A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P140B, OPBY2P144B, OPBY2P142B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (12.01.2019)
Předmět má za úkol přivést studenty k prožitkovému rozšíření sebepoznání prostřednictvím hlubšího nahlédnutí vlastních zkušeností a významných životních vlivů a role při utváření interpersonálních vztahů uvnitř skupin. Studenti si budou moci na modelových příkladech prakticky rozvíjet schopnost sebereflexe a poskytování zpětné vazby. Kurz je vyučován zážitkově.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (12.01.2019)

Cílem sociálně psychologického výcviku je (1) přivést studenty k prožitkovému rozšíření sebepoznání, zároveň se (2) prohloubí kompetence studentů aktivity na rozvoj sebepoznání využít i ve výuce/práci se skupinou. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (12.01.2019)

HERMOCHOVÁ, S.: Metody aplikované sociální psychologie, sociálně psychologický výcvik ve školním věku. Díl 4. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-232-8

KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 159 s. Psyché. 

KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: Nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

PINDEŠOVÁ, E. Umění komunikace – znak profesionální kompetence: sociálně psychologický výcvik – manuál k metodice výcviku. Brno: 2002. ISBN 80-86568-14-8.

VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie I.II. Praha: Portál, 2000.

VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-40-4

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (30.01.2022)

 Požadavky na zakončení kurzu (prezenční výuka): 

1) účast minimálně na 4 setkáních z 6 

2) příprava na jednotlivé lekce dle zadání

3) odevzdání minimálně 4 zpracovaných reflexí na jednotlivé lekce/úkoly 

3) zpracování souhrnné závěrečné reflexe

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (25.01.2022)

1. Úvodní setkání, seznamovací aktivity, principy sociálně-psychologického výcviku

2. Moje hodnoty a profesní představy

3. Významné životní vlivy a milníky v mém životě

4. Změny

5. Spolupráce a vztahy

6. Závěrečné zhodnocení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK