PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociálně právní ochrana dětí - OPBY2P113A
Anglický název: Social Legal Protection of Children
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3914
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P103A, OPBY2P112A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P117A, OPBY2P118A, OPBY2P138B, OPBY2P120A, OPBY2P137B, OPBY2P119A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (31.01.2023)
Předmět má za úkol přivést studenty k prožitkovému rozšíření sebepoznání prostřednictvím hlubšího nahlédnutí vlastních zkušeností a významných životních vlivů a role při utváření interpersonálních vztahů uvnitř skupin. Studenti si budou moci na modelových příkladech prakticky rozvíjet schopnost sebereflexe a poskytování zpětné vazby. Kurz je vyučován zážitkově.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (31.01.2023)
Cílem sociálně psychologického výcviku je (1) přivést studenty k prožitkovému rozšíření sebepoznání, zároveň se (2) prohloubí kompetence studentů aktivity na rozvoj sebepoznání využít i ve výuce/práci se skupinou. 
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (31.01.2023)

HERMOCHOVÁ, S.: Metody aplikované sociální psychologie, sociálně psychologický výcvik ve školním věku. Díl 4. Praha : Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-232-8

KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 159 s. Psyché. 

KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: Nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

PINDEŠOVÁ, E. Umění komunikace – znak profesionální kompetence: sociálně psychologický výcvik – manuál k metodice výcviku. Brno: 2002. ISBN 80-86568-14-8.

VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie I.II. Praha: Portál, 2000.

VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-40-4

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (31.01.2023)

LS 2022/2023 probíhá výuka jako jedno intenzivní setkání. Kurz je vyučován zážitkově, je nezbytná účast na celém setkání. 

V případě doložených vážných důvodů bude neúčast nahrazena individuální prací (individuální úkoly).

Požadavky na zápočet:

- vstupní online lekce s úvodními informacemi (samostatně)

- aktivní participace na výuce

- písemná reflexe ve stanoveném rozsahu 

Podrobnosti budou uvedeny v Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. (31.01.2023)

1. Seznamovací aktivity, principy sociálně-psychologického výcviku

2. Spolupráce a vztahy

3. Moje hodnoty a profesní představy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK