PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní tělesná výchova II - OPBT2T147B
Anglický název: Special health exercise II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lucie Kainová
Prerekvizity : OPBT2T142B
Záměnnost : OB2320157
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)
Kurz seznamuje se základními druhy zdravotního oslabení a možnostmi jejich prevence a korekce pomocí zdravotních cvičení a zdravotně orientovaných cvičebních programů. Prohloubení znalostí svalového systému, orientace v problematice dýchání a relaxačních technik.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

Cílem předmětu je orientace v problematice cvičení s oslabenými jedinci včetně zásad správného provádění cviků pro zdravé jedince. Předvést cvičení zdravotního charakteru bez náčiní, s náčiním a jinými pomůckami a na nářadí, upozornit na možné chyby při cvičení.

Seznámit se správnými výchozími a finálními cvičebními polohami, průběhem pohybu (rytmizace, počet opakování, tempo, dýchání...) a korekcí chyb při cvičení.

 

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha, Karolinum, 1998.

Pernicová, H. a kol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993.

Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení o obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997.

Kyralová, M., Matoušová, M. Zdravotní tělesná výchova II. část - učební text. Praha: Onyx, 1995.

Hronzová, M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

Test, kolokvium.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (02.02.2022)

1. aktivní účast, uvědomělé a soustředěné provádění vyrovnávacích cvičení

2. minivýstup (instrukce, ukázka, korekce chyb)

3. písemný test, kolokvium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK