Úvod do zdravotní tělesné výchovy - OPBT2T102A
Anglický název: Introduction to Health Physical Education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lucie Kainová
Záměnnost : OB2320102
Je neslučitelnost pro: OPBY2P126B, OPBY2P129B, OPBY2P133B, OPBY2P139B
Je prerekvizitou pro: OPBT2T127A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (31.10.2019)
Cílem předmětu je základní orientace v oblasti ZTV - teoretického pojetí, které předchází praktické realizaci cvičení.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (05.10.2020)

Výuka v době koronavirové probíhá nezměněně v tělocvičně. Pokud dojde k dalším nařízením, bude probíhámt online v moodlu. Odkaz bude poslán na mejl studentům, až tato situace nastane. Test bude v případě nutnosti online rovněž přes moodl.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (14.12.2018)

Literatura základní:

Pernicová, H. a spol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna 1993.

Srdečný, V. Tělesná výchova zdravotně oslabených.

Literatura doporučená:

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.
Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Kyralová, M. a spol. Zdravotní tělesná výchova II. část. Praha: ONYX 1996.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (31.10.2019)

Zápočtový test, docházka