PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Medicínská propedeutika I. - OPBS1S107A
Anglický název: Medical Propedeutics
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 26 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Prerekvizity : OPBS1S101A
Je prerekvizitou pro: OPBS1S116A, OPBS1S113A, OPBS1S114A, OPBS1S123A, OPBS1S120A, OPBS1S121A, OPBS1S122A
Je záměnnost pro: OKBS1S107A
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (24.05.2019)
The concept of health, an overview of disorders of the locomotor system, cardiovascular system, respiratory system, digestive tract, excretory system, skin system, nervous system. Child with a sensory disability. School and infection, child with allergy in the educational process,health risks of the teaching profession. Basics of nutritional consumption and nutritional status assessment. The basic concepts of infectology, reproductive disorders, reproductive and sexual behavior as a risk factor.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (30.01.2018)

HORT, V. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9
KOTULÁN, J. (ed.) Základy zdravotních nauk pro pedagogy. Brno: MU, 1999.
KÁBRT, J. a kol. Lexicon medicum. Praha: AVICENUM, 1988.
KAPOUNEK, B., KAPOUNEK,A. Ortopedie a neurologie pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
KOTAGAL, S. Základy dětské neurologie. Praha: Triton, 1996. ISBN 80-85875-06-3
LESNÝ, I., ŠPITZ, J. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-22922-0.
MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7315-182-9.
TŮMA, S., HOŘÁK, J. Vrozené anomálie diagnostikované zobrazovacími metodami v dětském věku. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-67-9.
ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-1008-8

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (30.01.2018)
  1. Pojem zdraví, přehled poruch pohybového ústrojí, srdečně – cévního ústrojí, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí, kožního ústrojí, nervového ústrojí.
  2. Dítě se smyslovou vadou.
  3. Škola a infekce, dítě s alergií v procesu vzdělávaní, zdravotní rizika učitelského povolání.
  4. Základy hodnocení výživové spotřeby a výživového stavu.
  5. Základní pojmy z infektologie, poruchy rozmnožovacího ústrojí, reprodukční a sexuální chování jako rizikový faktor.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (30.01.2018)

Úspěšnost v zápočtovém testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK