PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie pro pedagogy - OPBQ2P111A
Anglický název: Social Psychology for Educators
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBQ2Q103A
Je neslučitelnost pro: OPBZ0Q107A
Je prerekvizitou pro: OPBQ2P119A
Je záměnnost pro: OPBZ0Q107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (28.01.2022)
Předmět seznamuje studenty se základními sociálně-psychologickými koncepty a teoriemi (s důrazem na oblasti, které jsou důležité pro profesi pedagoga).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (28.01.2022)

Cílem předmětu je seznámit se se sociální psychologií jako základní psychologickou disciplínou, rozumět základním teoriím a konceptům.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (28.01.2022)

FONTANA, D. (2010). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.

HAYESOVÁ, N. (2013). Základy sociální psychologie. Praha: Portál.

HELUS, Z. (2015). Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada.

HRABAL, V. (2002). Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. Praha: Karolinum.

NAKONEČNÝ, M. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia.

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (28.01.2022)

aktivní účast na setkáních a závěrečném kolokviu, test v rozsahu tematických okruhů (pro úspěšné absolvování minimální výkon 70 %)

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Marie Linková, Ph.D. (28.01.2022)

Tematické bloky:

1. Předmět a konstituování sociální psychologie

2. Základní pojmy a metody sociální psychologie

3. Socializace

4. Sociální percepce a kognice

5. Postoje

6. Agresivní chování

7. Prosociální chování

8. Sociální skupina

9. Konformita a poslušnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK