PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika - Metody řešení úloh - OPBM4M051A
Anglický název: Mathematics education - problem solving
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. David Zenkl
Vyučující: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. David Zenkl
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (13.09.2023)
Prvním cílem předmětu je poskytnout studentům zkušenosti s tvorbou úloh, jež ověřují očekávané výstupy matematického vzdělávání na úrovni základní a střední školy. Druhým cílem předmětu je seznámení studentů s vybranými heuristickými metodami řešení úloh na úrovni základní a střední školy.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (13.09.2023)

Celková časová zátěž studenta

120 h.

Přímá výuka, prezenční studenti

24

Přímá výuka, kombinovaní studenti

11

Doba očekávané přípravy na prezenční výuku

24

Práce se studijními materiály  30

Plnění průběžných úkolů, prezenční studenti

20

Plnění průběžných úkolů, kombinovaní studenti  33

Příprava na klasifikovaný zápočet a rozprava nad testem

22

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (09.10.2023)

POLYA, G. Jak to řešit? Praha: Matfyz Press, 2016.

FUCHS, E., ZELENDOVÁ, E. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: NÚV, 2015. https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20617/matematika.pdf

HEJNÝ, M. a kol. Matematické úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Praha: ÚIV, 2010. Dostupné http://kdf.mff.cuni.cz/~jitkaadana/TIMSS2007_Publikace/M8_web.pdf

www.rvp.cz

Další literatura bude doplněna v kurzu v Moodle.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (13.09.2023)

Docházka.

Plnění průběžných úkolů v Moodle.

Písemný test s rozpravou.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (13.09.2023)

Očekávané výstupy matematického vzdělávání na ZŠ a SŠ (podle Standardů ZV a podle Katalogu požadavků k maturitě z matematiky)

Úlohy ověřující tyto výstupy - řešení a tvorba

Gradované úlohy v matematice

Gradované testy v matematice

Heuristické strategie řešení úloh

Studijní opory
Poslední úprava: STEHLIKO (18.09.2019)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7636

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK